Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Yahoo mail menu buttons not working, can't delete or anything

  • 4 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 182 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από freddo_oz

more options

None of the menu buttons work at the top of yahoo mail in firefox when an e-mail is open, I am able to use these in Microsoft Edge. Until the last update of firefox they worked so something broke in the latest release 103.0.1 is my guess. I restarted without extensions and still broken.

None of the menu buttons work at the top of yahoo mail in firefox when an e-mail is open, I am able to use these in Microsoft Edge. Until the last update of firefox they worked so something broke in the latest release 103.0.1 is my guess. I restarted without extensions and still broken.

Επιλεγμένη λύση

I have solved this. Deleting yahoo cookies did not solve this. Turning off add-ons did not solve this. What solved this strangely enough was to scroll to the end of a long junk e-mail. That must have reset some other tracking cookie/advertisement cookie and now the delete button and all the buttons at the top work. Normally, I just open the e-mail, see what it is and delete if junk without scrolling to the end of the message. By scrolling to end of one junk e-mail I can now delete again like normal upon opening without the need to read the entire e-mail or scroll to the end.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 3

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Screen of the buttons your referring to. Did you install Addons as well.

more options

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website then data for that website will be saved once again.

more options

Επιλεγμένη λύση

I have solved this. Deleting yahoo cookies did not solve this. Turning off add-ons did not solve this. What solved this strangely enough was to scroll to the end of a long junk e-mail. That must have reset some other tracking cookie/advertisement cookie and now the delete button and all the buttons at the top work. Normally, I just open the e-mail, see what it is and delete if junk without scrolling to the end of the message. By scrolling to end of one junk e-mail I can now delete again like normal upon opening without the need to read the entire e-mail or scroll to the end.

more options

For Me, deleting ALL yahoo cookies restored access to these menu buttons and settings button. To do this, access Firefox Settings/Privacy & Security/Cookies & Site Data and click on the Manage Data button. From there just type in "yahoo" into "Search web sites" box which appears, and you will get one, or more lines of sites with yahoo included in the name. Click on "Remove All" then "Save Changes" and "Delete" and hopefully this will work for you. Note: make sure that you are not deleting All your Cookies if you do not wish to, and, that by deleting your Yahoo cookies you will need to log back in to your account. Hope this helps some with this issue. FYI. I am running current latest version as at 24/08/22 Vers.104.0 64 bit. I did have this issue on the previous version also.