Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

saving pdf using ctrl+s opens many instance of save dialogue box.

  • 3 απαντήσεις
  • 0 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am using Mozilla Firefox, ver. 102.0.1, 46 bit, snap for Ubuntu 22.04. I have two issues with saving files in Mozilla.

First, when I try to save a pdf using the CTRL+S key, it open multiple (~100) instances of save dialogue box. Initially I thought my computer got freezed, since pressing the save key didn't had any effect. I tried to move it using the CTRL+SPACE key -> Move option, and then I realized there are many such save dialogue box are open. How to rectify its behavior?

Second, it downloads the file only in system created folder (e.g. ~\Download, ~\Document, ~\Pictures, etc) and not other user created folders (e.g ~\Dropbox, etc.). The dialogue box for saving file closes without giving any warning/error message. When I check the file it is not downloaded (in user created folders). Can there be any permission issue?

I have already reinstalled the Mozilla once!

I am using Mozilla Firefox, ver. 102.0.1, 46 bit, snap for Ubuntu 22.04. I have two issues with saving files in Mozilla. First, when I try to save a pdf using the CTRL+S key, it open multiple (~100) instances of save dialogue box. Initially I thought my computer got freezed, since pressing the save key didn't had any effect. I tried to move it using the CTRL+SPACE key -> Move option, and then I realized there are many such save dialogue box are open. How to rectify its behavior? Second, it downloads the file only in system created folder (e.g. ~\Download, ~\Document, ~\Pictures, etc) and not other user created folders (e.g ~\Dropbox, etc.). The dialogue box for saving file closes without giving any warning/error message. When I check the file it is not downloaded (in user created folders). Can there be any permission issue? I have already reinstalled the Mozilla once!

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Did you possibly set an automatic download action for this content-type (file extension) ?

You get tabs opening endlessly if you select Firefox as the application to handle a file when you get an "Open with" dialog.

more options

Thanks for the quick reply. The solution is helpful in the sense the it stops the problem of opening multiple dialogue box.

I am still open for a solution which allow following functionalities. 1) The PDF shall be open directly in a new tab. With above suggested setting every PDF I open is first downloaded and I end up having a lot of unnecessary files in my download folder. 2) Asking for the location before downloading the PDF (obviously).

more options

Do you have selected "Open in Firefox" for all PDF types ?

You can give this pref change on the about:config page a try to whether that saves the file to the temp folder.

  • about:config => browser.download.start_downloads_in_tmp_dir = true

You can open the about:config page via the location/address bar. If you get the warning page, you can click the "Accept the Risk and Continue" button.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el