Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Feature Request, Cookies API - Help finding cookie source

more options

Hello,

I am the developer of the "FlagCookies" - add-on: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/flag-cookies/

I would like to make a request to include "window id" and "tab id" in the cookie "onCookieChanged" -Event triggered dynamically.

At the present state it is not possible to identify where a cookie is originating from, only the "cookies.cookie" values, but no values for "Window" and "Tab Id" which would dramatically help to assign a cookie to a particular domain even if the "cookie.originURL" or "cookie.url" is different from the surfed on website.

As an example, you can visit "https://freenet.de" which loads different ad trackers - which cookies are displayed as "Cross Origin" in Flag Cookies. A screenshot is attached.

In case you need clarification or more information, please let me know.

Hello, I am the developer of the "FlagCookies" - add-on: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/flag-cookies/ I would like to make a request to include "window id" and "tab id" in the cookie "onCookieChanged" -Event triggered dynamically. At the present state it is not possible to identify where a cookie is originating from, only the "cookies.cookie" values, but no values for "Window" and "Tab Id" which would dramatically help to assign a cookie to a particular domain even if the "cookie.originURL" or "cookie.url" is different from the surfed on website. As an example, you can visit "https://freenet.de" which loads different ad trackers - which cookies are displayed as "Cross Origin" in Flag Cookies. A screenshot is attached. In case you need clarification or more information, please let me know.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

For reference: https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/cookies/onChanged

Mozilla recently started up a new "Ideas" site at https://connect.mozilla.org/. I think if you have time, it would be a good idea to post there to get into the current feedback stream.

Or maybe file a bug directly in Bugzilla since extension developer issues are pretty specialized. https://bugzilla.mozilla.org/