Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Sometimes, like just now after various updates/restart, Firefox will lose all the tabs from my previous session. The purchased extension that's supposed to help with that often doesn't. Help!

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I didn't know which topic to select. Just started the computer and there was a TrendMicro notice to restart my browser to complete an update -- I opened Firefox and it opened in two windows with notices about updates, but had lost all my tabs. Other times the situation is different, but the result is the same -- fifty or a hundred tabs gone -- I just noticed the toolbar is missing too so I'm going to send or submit this and turn it back on and see if that stupid extension that supposedly saves my tabs has saved anything, but often, when this happens, it hasn't saved anything for weeks! I've tried getting tech support from them but however these things works something isn't triggering it. One shouldn't need a CIS degree to be able to use a laptop. Thank you, you're awesome regardless.

I didn't know which topic to select. Just started the computer and there was a TrendMicro notice to restart my browser to complete an update -- I opened Firefox and it opened in two windows with notices about updates, but had lost all my tabs. Other times the situation is different, but the result is the same -- fifty or a hundred tabs gone -- I just noticed the toolbar is missing too so I'm going to send or submit this and turn it back on and see if that stupid extension that supposedly saves my tabs has saved anything, but often, when this happens, it hasn't saved anything for weeks! I've tried getting tech support from them but however these things works something isn't triggering it. One shouldn't need a CIS degree to be able to use a laptop. Thank you, you're awesome regardless.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

at would be The System Details attached to your question shows that you are using and old Firefox 92.0.1 version and not the current release what would be Firefox 102.0 released earlier this week or 101.0.1 if you haven't been offered this update yet.

Did you possibly downgrade to 92.0.1 as that would make Firefox create a new profile with the result of losing your personal data ?