Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Load temporary add-on button not displaying popup

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 62 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

I'm trying to load a temporary add-on on my browser, but when I click the button "Load temporary add-on", nothing show up.

I tried to look for errors in the console or debugging tool, but nothing. With snap, I removed with the purge option my Firefox and install it again, but the issue still appears.

Some technical details: Ubuntu 22.04 LTS Firefox version 101.0.1 (64-bit) Mozilla Firefox Snap for Ubuntu canonical-002 - 1.0

I'm trying to load a temporary add-on on my browser, but when I click the button "Load temporary add-on", nothing show up. I tried to look for errors in the console or debugging tool, but nothing. With snap, I removed with the purge option my Firefox and install it again, but the issue still appears. Some technical details: ''Ubuntu 22.04 LTS Firefox version 101.0.1 (64-bit) Mozilla Firefox Snap for Ubuntu canonical-002 - 1.0''

Επιλεγμένη λύση

@jscher2000 great catch, it's not located only on the load addons button but for the whole file picker feature.

I ran Firefox in safe mode and found the following error: Can't open portal file chooser: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown.

I install the xdg-desktop-portal-gnome package and now it's resolved, many thanks.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Hi

I recommend that you contact the add-ons team directly in their community forum at:

https://discourse.mozilla.org/c/add-ons/35

more options

Do other file browsing features work? For example:

  • the Browse button below the text entry box on this site that you would use to upload an image
  • File > Open File
more options

Επιλεγμένη λύση

@jscher2000 great catch, it's not located only on the load addons button but for the whole file picker feature.

I ran Firefox in safe mode and found the following error: Can't open portal file chooser: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown.

I install the xdg-desktop-portal-gnome package and now it's resolved, many thanks.

more options

Thank you for reporting back. I wonder whether Firefox should check for dependencies when it installs and alert users in a more obvious manner.