Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Other Bookmarks did not show up when I imported into Linux Parrot from Windows 8.1

  • 16 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

I imported my bookmarks from a windows 8.1 computer to Parrot Linux Debian desktop (2 different computers). I am missing the everything from 'Other Bookmarks' after I imported it into the Linux computer, I can see all everything from 'Bookmarks Menu' though. The windows machine is not working anymore. But I have a saved copy of all the bookmarks from the windows 8.1 computer.

Is there a reason my import left out the Other Bookmarks but imported the Bookmarks Menu? How do get them into the linux firefox browser.

Firefox 78.15.0 oesr Linux Parrot home edition OS version 4.11

Thanks in advance

I imported my bookmarks from a windows 8.1 computer to Parrot Linux Debian desktop (2 different computers). I am missing the everything from 'Other Bookmarks' after I imported it into the Linux computer, I can see all everything from 'Bookmarks Menu' though. The windows machine is not working anymore. But I have a saved copy of all the bookmarks from the windows 8.1 computer. Is there a reason my import left out the Other Bookmarks but imported the Bookmarks Menu? How do get them into the linux firefox browser. Firefox 78.15.0 oesr Linux Parrot home edition OS version 4.11 Thanks in advance

Όλες οι απαντήσεις (16)

more options

If you imported an HTML bookmarks backup then the bookmark in the Other Bookmarks folder might have ended up in a folder with this name the Bookmarks Menu folder, so you can check that and possibly do a search if you remember a specific bookmark in this folder. Firefox 95+ has "Show in Folder" in the right-click context menu of a search result.

more options

Yes there were saved as HMTL. I 100% certain the 'Other Bookmarks' from the Windows computer did not get imported correctly into the new linux computers 'Bookmarks Menu', I noticed tags missing as well. I really need all those missing bookmarks and tags.

Firefox 78.15.0 oesr Linux Parrot home edition OS version 4.11

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pocket123vpn

more options

noy helping

more options

help i cant open to send paint of my bike

more options

If you open the HTML file in a tab in Firefox (it's a web page) and use Find (Ctrl+F), are your "Other Bookmarks" items in the file/page?

If you look for the same title or URL using the Bookmarks sidebar search box (Ctrl+B), does it appear anywhere? If so, you can right-click > Show in Folder to expand the "tree" to that bookmark in case it got imported into a subfolder somewhere.

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

If you open the HTML file in a tab in Firefox (it's a web page) and use Find (Ctrl+F), are your "Other Bookmarks" items in the file/page?
Which Html file are you referring to? The html file I have saved as a json file or the ones that I imported into firefox, minus the missing books marks in 'Other Bookmarks' which did not get imported over from windows to linux?

jscher2000 - Support Volunteer said

If you look for the same title or URL
Where should I start to look for this title or url? Within forefox browser or within the saved copy json file?

jscher2000 - Support Volunteer said

using the Bookmarks sidebar search box (Ctrl+B), does it appear anywhere? If so, you can right-click > Show in Folder to expand the "tree" to that bookmark in case it got imported into a subfolder somewhere.
I expanded the trees within firefox for each on the left hand side, tabs and Otherbooks did not get imported over. I have a saved copy in json from my previous windows defunct computer, I am now on linux.
more options

An HTML backup doesn't include Tags and other meta data (annotations). To transfer all such data you need to use a JSON backup, either one you created yourself or an automatically created backup in the bookmarkbackups folder.

Note that restoring a JSON backup replaces all current bookmarks with the bookmarks in the JSON backup, so you lose newer bookmark that aren't in this backup. You can create an HTML backup beforehand that you can restore afterward.

more options

pocket123vpn said

jscher2000 - Support Volunteer said

If you open the HTML file in a tab in Firefox (it's a web page) and use Find (Ctrl+F), are your "Other Bookmarks" items in the file/page?
Which Html file are you referring to? The html file I have saved as a json file or the ones that I imported into firefox, minus the missing books marks in 'Other Bookmarks' which did not get imported over from windows to linux?

If you used the Backup feature to create a JSON file, instead of using the Export feature to create an HTML file, then it won't be that easy to read, even in Firefox's JSON viewer (which fires up automatically when you open a .json file in a tab).

You can try the Restore method for your JSON backup file (see cor-el's link), or you can convert your JSON file to an export-style HTML file using my page here if you want to see its contents in a more readable format:

https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html

more options

cor-el said

An HTML backup doesn't include Tags and other meta data (annotations). To transfer all such data you need to use a JSON backup, either one you created yourself or an automatically created backup in the bookmarkbackups folder. Note that restoring a JSON backup replaces all current bookmarks with the bookmarks in the JSON backup, so you lose newer bookmark that aren't in this backup. You can create an HTML backup beforehand that you can restore afterward.

The bookmark restore was done using json in a linux computer. They were originally saved as json from a windows 8 computer. To the left of the bookmarks screen you will see: - Bookmark Menu (I can see everything correctly restored here including tags etc - I have no complaints) - Other Bookmarks (restore failed to load anything from original json no tags, no bookmarks - nothing, this is the problem,) How is this possible if the one json file is source for both (above)?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pocket123vpn

more options

You can look at this tool to inspect a compressed jsonlz4 bookmarks backup.

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

pocket123vpn said

jscher2000 - Support Volunteer said

If you open the HTML file in a tab in Firefox (it's a web page) and use Find (Ctrl+F), are your "Other Bookmarks" items in the file/page?
Which Html file are you referring to? The html file I have saved as a json file or the ones that I imported into firefox, minus the missing books marks in 'Other Bookmarks' which did not get imported over from windows to linux?

If you used the Backup feature to create a JSON file, instead of using the Export feature to create an HTML file, then it won't be that easy to read, even in Firefox's JSON viewer (which fires up automatically when you open a .json file in a tab).

You can try the Restore method for your JSON backup file (see cor-el's link), or you can convert your JSON file to an export-style HTML file using my page here if you want to see its contents in a more readable format:

https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html

So your saying even though I import & backup> manual backup within firefox, it can't be depended upon when you want to restore all tags, etc compared to Export Create a HTML File? If I use your tool do you get a copy of my my bookmarks too? Your privacy terms? How is your tool going to restore my tags and bookmarks sitting in Other Boomarks? By tool I mean this : https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html What boxes should I check in step 2 on your site?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pocket123vpn

more options

pocket123vpn said

So your saying even though I import & backup> manual backup within firefox, it can't be depended upon when you want to restore all tags, etc compared to Export Create a HTML File?

No, the Backup/Restore method should work perfectly between similar versions (when there is a large gap between the versions, the file format might be different and therefore restore might not work correctly).

If I use your tool do you get a copy of my my bookmarks too? Your privacy terms? How is your tool going to restore my tags and bookmarks sitting in Other Boomarks? By tool I mean this : https://www.jeffersonscher.com/ffu/bookbackreader.html What boxes should I check in step 2 on your site?

I do not get anyone's bookmark or session or other files processed on the site (please do not send me files). The script runs in the page in your browser with no data sent to the server. If you don't trust, you can download the files and run them offline. (Green button > Download ZIP from: https://github.com/jscher2000/Firefox-File-Utilities)

The purpose of suggesting this test is to cross-check whether Other Bookmarks is actually included in the file in the first place since it is hard to read the JSON directly.

I suggest using the default check boxes: (Add indenting, Preserve separators). The others add information for reference but could make the file non-importable. After saving, the basic format, without reloading the page, you can check the box for "Make tags visible" and save again (under a new name) so you can spot those at a glance and confirm they are there.

more options

I've downloaded it on my desktop and managed to open bookbackreader_20191223.html and followed the first step which was to drag .json file into white empty box. After fews seconds I see a huge list of unreadable items I assume to be saved bookmarks, but in very unintelligible form. It's too hard to tell in at this first step what's what. It not easily decipherable like I see things like: ,"id":67,"typeCode":1,"type":"text/x-moz-place",

for instance. Most of it is stuff like that with url's of stuffed I saved but it would take me hours and hours to compare. No clear way of telling tags from bookmarks, or other menu.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη pocket123vpn

more options

That's a start. Then scroll down and proceed with Step 2.

more options

jscher2000 - Support Volunteer said

That's a start. Then scroll down and proceed with Step 2.

With step 2: - Should I check all the boxes, and - below that which one from this list (below) should I click: JSON Backup format (save json or check json) Extract tagged bookmark list (get tags) Extract keyword bookmark list (find keywords, saved keyword) Extract feeds (find feeds)

more options

Please ignore the special "Extract" options since you want the complete bookmark list. Just focus on HTML "Export" Format. As for what to check there, I suggest using the default options first. If you plan to use the file for visual reference and not just for importing, you could also experiment with adding some of the other options.