Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Jar files from GitLab are being turned into .jar.zip files

  • 9 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 47 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

Since earlier this week my Firefox browser has been turning .jar files from GitLab into .jar.zip files, which prevents them from being used properly until renamed. Attempting to download the same files on Edge or Chrome works correctly, and attempting to download any jar files from other websites (even GitHub) also works correctly. It seems that GitLab is the only website that is affected by this.

Examples of files being affected (they should be downloaded as normal .jar files): 1. https://gitlab.com/Trafalcraft/antiRedstoneClock/uploads/3b3c84814d76810f826c3803eaca1e66/antiRedstoneClock-1.4.1.jar 2. https://gitlab.com/Aristois/ui-installer/-/jobs/2505715157/artifacts/raw/packager/Aristois-Free.jar 3. https://gitlab.com/Aristois/Installer/-/jobs/2495195255/artifacts/raw/packager/free/Installer-2.0.3.jar

I'm using Firefox developer edition (102.0b3), and already tried using private mode, resetting Firefox, and reinstalling. Since I use GitLab as a main source to upload files, many users have also complained the same problem to me, in which all of the users were running Firefox. After they downloaded with a different browser, it worked for them as well.

Since earlier this week my Firefox browser has been turning .jar files from GitLab into .jar.zip files, which prevents them from being used properly until renamed. Attempting to download the same files on Edge or Chrome works correctly, and attempting to download any jar files from other websites (even GitHub) also works correctly. It seems that GitLab is the only website that is affected by this. Examples of files being affected (they should be downloaded as normal .jar files): 1. https://gitlab.com/Trafalcraft/antiRedstoneClock/uploads/3b3c84814d76810f826c3803eaca1e66/antiRedstoneClock-1.4.1.jar 2. https://gitlab.com/Aristois/ui-installer/-/jobs/2505715157/artifacts/raw/packager/Aristois-Free.jar 3. https://gitlab.com/Aristois/Installer/-/jobs/2495195255/artifacts/raw/packager/free/Installer-2.0.3.jar I'm using Firefox developer edition (102.0b3), and already tried using private mode, resetting Firefox, and reinstalling. Since I use GitLab as a main source to upload files, many users have also complained the same problem to me, in which all of the users were running Firefox. After they downloaded with a different browser, it worked for them as well.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

How does GitLab send these files if you check this in the Network Monitor (content-type and content-disposition headers) ?

Χρήσιμο;

more options

Thanks for the reply. To update this post, I also made a report on bugzilla which was confirmed by others.

content-type is indeed labelled as "application/zip" content-disposition is simply "attachment; filename="(Jar name).jar"


Checking the content-type with edge returns "text/html".

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη alvarado_ali

Χρήσιμο;

more options

For reference:

  • 1772758 - GitLab jar files are being renamed to .jar.zip

See also:

  • 1746052 - Unify ways to select and validate filenames when saving

(please do not comment in bug reports
https://https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Χρήσιμο;

more options

Ah yes, that's my report, I forgot to link it above. I'll just wait and see what happens then. Thanks

Χρήσιμο;

more options

No download problem. See screenshot of the download option.

Χρήσιμο;

more options

Dropa said

No download problem. See screenshot of the download option.

Changing it to "ask first" had no effect. You can even see that it says "compressed zip folder" in the window and has the zip icon. Mine even has the Java logo, but after pressing OK it still becomes a zip.

I've attached a reference. Edit: I believe the reference may be too large, here is an alt link

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη alvarado_ali

Χρήσιμο;

more options

Dropa said

See screenshot of the download option.

Mine looks the same as yours. You can even see in the window that it says the filetype is "Compressed (zipped) folder" instead of "Executable jar file". The issue is after pressing OK.

Χρήσιμο;

more options

I tried again with the latest FF and I get this it as execute file. First is the saving and second screen is it is saved as executable file with latest FF. So the saved isn't a zip but executable file on my side.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Dropa

Χρήσιμο;

more options

I am not aware of any built-in setting to override this. I do have an add-on that can help, if you would consider that.

Here's how you set up the content-type override for .jar files:

(1) Install the extension from the Mozilla Add-ons site

(2) Click the new Zzzz button on the toolbar to wake it up and start listening/fixing requests -- see the first screenshot below

(3) Trigger the download that is causing the problem; the add-on will log the request

(4) Open the log to add a new rule -- see the first screenshot below

(5) On the line with the .jar request, click the Add button and then paste in this type:

application/java-archive

and click the Save Content-Type button -- see the second screenshot below

(6) Try the download again and Firefox should save it as a .jar file with whatever icon is set up for those at the system level -- see the third screenshot below

Success?

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.