Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Access to Oculus Quest 2 store with Firefox browser

more options

Dear Sir/Madam I have recently started purchased an Oculus Quest 2 VR headset. In order to purchase apps and games for my headset I want to use my PC so I can peruse the software available in the Oculus Quest store However when using the Firefox browser I find that when I link to the Oculus store I end up with a constantly rotating wheel and cannot access the apps/gamessection of the store (Now known as METAQUEST) However when I use the MICROSOFT EDGE browser the Oculus website works perfectly This disappointing as I much prefer to use FIREFOX Could you advise if there is a setting within Firefox which may help or could you comment on why Microsoft Edge works but Firefox does'nt Thank you Regards and best wishes Edward

Dear Sir/Madam I have recently started purchased an Oculus Quest 2 VR headset. In order to purchase apps and games for my headset I want to use my PC so I can peruse the software available in the Oculus Quest store However when using the Firefox browser I find that when I link to the Oculus store I end up with a constantly rotating wheel and cannot access the apps/gamessection of the store (Now known as METAQUEST) However when I use the MICROSOFT EDGE browser the Oculus website works perfectly This disappointing as I much prefer to use FIREFOX Could you advise if there is a setting within Firefox which may help or could you comment on why Microsoft Edge works but Firefox does'nt Thank you Regards and best wishes Edward

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Hi edwardfelstead, This address works for me - https://www.oculus .com/experiences/quest/ (remove the space) Check that you're not blocking content. See: Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode