Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Error trying to print from OS Maps

more options

Whenever I try to print a map from OS Maps I get an error when it tries to open a new tab for a .pdf file. How can I get round this?

Whenever I try to print a map from OS Maps I get an error when it tries to open a new tab for a .pdf file. How can I get round this?

Επιλεγμένη λύση

When I click the Print button on a map on https://explore.osmaps.com/ it wants me to create an account. So presumably you have an account.

My guess is that the site is creating a nice PDF in the background and sending it to Firefox to either save or display, but I'm not sure what the error is. What message to you get?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Link to the problem map printing so others can see what's happeing if they try to print.

more options

Επιλεγμένη λύση

When I click the Print button on a map on https://explore.osmaps.com/ it wants me to create an account. So presumably you have an account.

My guess is that the site is creating a nice PDF in the background and sending it to Firefox to either save or display, but I'm not sure what the error is. What message to you get?