Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Updating Elan Financial Services Credit Card to Quicken

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από sgbz50

more options

I used to sign in to my credit card through Elan Financial Services and then I would highlight my credit card, tell it the date range I needed to update to Quicken, and hit enter. a popup would give me the option of opening the file or to save the quicken file to my computer. I would select the option to open the file and it would update my register on Quicken. Now, I only get the option to save the file to my computer. On Microsoft Edge, I still get the choice to open or save the file. Why doesn't Firefox support the Open Function anymore. I use Firefox for everything, but now I have to remember to switch to Edge for this one important update. Is this a change in Firefox or something I have to deal with Elan on? Thanks for any help. --sgb

I used to sign in to my credit card through Elan Financial Services and then I would highlight my credit card, tell it the date range I needed to update to Quicken, and hit enter. a popup would give me the option of opening the file or to save the quicken file to my computer. I would select the option to open the file and it would update my register on Quicken. Now, I only get the option to save the file to my computer. On Microsoft Edge, I still get the choice to open or save the file. Why doesn't Firefox support the Open Function anymore. I use Firefox for everything, but now I have to remember to switch to Edge for this one important update. Is this a change in Firefox or something I have to deal with Elan on? Thanks for any help. --sgb

Επιλεγμένη λύση

jscher2000 - The new update fixed the issue. You were totally on point. Thanks so much for your help!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

You may need to update the download action for the specific type of file (for example, maybe it's an OFX or QFX file). This article has the steps to change from "Save File" to "Always Ask": Manage file types and download actions in Firefox. Does that work?

more options

jscher2000 - Thank you for your reply. I had already changed everything relevant to "Always Ask" but there isn't a listing for QFX file. But reading the link that you provided gave me the idea of saving the file as indicated, but then trying, from the Downloads" folder to set that type of file (QFX) to always open. I haven't been able figure out whether it's going to work or not, but I appreciate your getting me there to try. What I still don't understand is that for years, I have always had a popup in Elan's site (which controls Fidelity accounts) that gave you the option of saving the file or opening it. Why did that change just a few months ago? Oh, the mysteries of web mangement! Thanks, again.

more options

sgbz50 said

What I still don't understand is that for years, I have always had a popup in Elan's site (which controls Fidelity accounts) that gave you the option of saving the file or opening it. Why did that change just a few months ago?

Firefox 98 changed the behavior for unlisted content types from "Always Ask" to "Save File". Next week's release of Firefox 101 will let you choose your preference between the two approaches. Here's how that part of the Settings page looks in the beta test version:

more options

Επιλεγμένη λύση

jscher2000 - The new update fixed the issue. You were totally on point. Thanks so much for your help!