Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

A recent update destroyed the restore session feature

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
more options

A recent update had destroyed my firefox experience.

Recently I've noticed that that this client no longer stores sessions. It will only store one session, the last session, and any stored sessions that are still stored when the client crashes again becomes corrupt. I used to rely on sessions to save large amounts of tabs. However, my client just crashed due to a power outage, I was quickly skimming through my tabs in order to reduce cpu usage and weed some out... when the client suddenly crashed again before I could restore them. I lost them all.

All of a sudden I find myself without an incentive to keep using firefox. Why have you made your client worse? Everything I had was gone, and due to an accident. There is nothing loaded on my computer. And yet it crashed for no reason and everything is gone. If I had an older version of firefox, this would not have happened.

Can you please tell me what happened to your restore session feature and why its total garbage now? Please fix it. I really hate losing weeks worth of research. And no, looking in my history wont help. I have reviewed thousands if not tens of thousands of websites over the several weeks it took to accumulate that research. Finding it all again in my history is impossible. That's why I rely on tab storing services.

How about you make a restore session library tab that stores all your stored sessions securely. I am tired of this data constantly being deleted.

A recent update had destroyed my firefox experience. Recently I've noticed that that this client no longer stores sessions. It will only store one session, the last session, and any stored sessions that are still stored when the client crashes again becomes corrupt. I used to rely on sessions to save large amounts of tabs. However, my client just crashed due to a power outage, I was quickly skimming through my tabs in order to reduce cpu usage and weed some out... when the client suddenly crashed again before I could restore them. I lost them all. All of a sudden I find myself without an incentive to keep using firefox. Why have you made your client worse? Everything I had was gone, and due to an accident. There is nothing loaded on my computer. And yet it crashed for no reason and everything is gone. If I had an older version of firefox, this would not have happened. Can you please tell me what happened to your restore session feature and why its total garbage now? Please fix it. I really hate losing weeks worth of research. And no, looking in my history wont help. I have reviewed thousands if not tens of thousands of websites over the several weeks it took to accumulate that research. Finding it all again in my history is impossible. That's why I rely on tab storing services. How about you make a restore session library tab that stores all your stored sessions securely. I am tired of this data constantly being deleted.

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.