Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

ff93 loading bookmarks very slow

 • 7 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 22 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από look4

more options

is there a way to fix ff93 loading bookmarks very slowly on startup which causes a problem opening a link look4

is there a way to fix ff93 loading bookmarks very slowly on startup which causes a problem opening a link look4

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Hi

I strongly recommend that you update to the latest version of Firefox so that you have the latest security and stability improvements that may resolve the issue that you are seeing.

Χρήσιμο;

more options

What is the size of places.sqlite in the Firefox profile folder and how much bookmarks and history do you have ?

This could be a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder to check the current state of the places.sqlite database. You can use "Places Database" -> "Verify Integrity" on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page.

Χρήσιμο;

more options

Thanks cor-el , the problem is definitely with ff93. I updated to ff94 , restored all bookmarks + favicons and the problem disappeared. I even tried it with ff56 and it all went well. Regarding seburo recommendation , well , in later updates 94 etc.. my userContent.css doesn't work anymore , that's why. look4

Χρήσιμο;

more options

What code in userContent.css isn't working ?

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

Χρήσιμο;

more options

Hi cor-el , yes , of course , toolkit.legacyUserProfileCustomizations.stylesheets is set to true. My userChrome.css works but the major part of userContent.css does not. for example here is what works in FF93 and does not is FF99 :

@-moz-document url(chrome://browser/content/browser.xul), url(about:newtab), url(about:home)

    {
    body {
      --newtab-background-color: #0080ff !important;
      --newtab-border-primary-color: 0080ff !important;
      --newtab-border-secondary-color: #0066cc !important;
      --newtab-card-background-color: #0066cc !important;
      --newtab-contextmenu-background-color: #44aed7 !important;
      --newtab-element-active-color: #ffffff !important;
      --newtab-icon-primary-color: #cc0000 !important;
      --newtab-inner-box-shadow-color: #000000 !important;
      --newtab-modal-color: #a6a6a6 !important;
      --newtab-search-border-color: #80aaff !important;
      --newtab-search-dropdown-color: #ffffd9 !important;
      --newtab-search-dropdown-header-color:#1f1f1f !important;     
      --newtab-search-icon-color: rgb(255, 255, 255) !important;
      --newtab-section-active-contextmenu-color: #ffffff !important;
      --newtab-section-header-text-color: rgba(255,255,255,1) !important;
      --newtab-section-navigation-text-color: #ffff00 !important;
      --newtab-text-conditional-color: #66ccff !important;
      --newtab-textbox-background-color: #ffffff !important;
      --newtab-textbox-border: #ffffff !important;
     --newtab-topsites-background-color: #0080ff !important;
      --newtab-topsites-label-color: #ffffff !important;
      --trailhead-header-text-color: #99ccff !important;
   }
  }
this works fine but the part of the background also changes the font color(odd thing):

@-moz-document url("about:newtab"), url("about:home") {

   body {
     background-color: #262626 !important;
   }
 }

html,body{

  scrollbar-color: rgb(45, 89, 134) rgba(0,0,0,0)  !important;
 }

I am all out of fresh ideas. look4

Χρήσιμο;

more options

The main browser window is no longer browser.xul but has changed quite some time ago to browser.xhtml, but I'm don't think that this selector has effect in userContent.css. If you use this in userChrome.css then you need to make this change there as well.

@-moz-document url(chrome://browser/content/browser.xul) =>
@-moz-document url(chrome://browser/content/browser.xhtml)

Note that it is better to use url-prefix() in case some extras are appended like can happen with about:preferences.

@-moz-document url-prefix("about:newtab"), url-prefix("about:home") { ... }

Firefox may change the font color if it thinks that the contrast ratio is not sufficient.

Χρήσιμο;

more options

Thanks cor-el , will try and see what happens. The part of customizing the content of the new tab is definitely by usercontent since it worked so far although changing font and font-size was not , so far , any how , will give it a try and see , thanks. look4

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.