Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to prevent that Firefox auto start download files with Header "content-type: text/markdown"?

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 14 προβολές
more options

For example: I visit https://raw.githubusercontent.com/vvb2060/Magisk/b03fdcb14dc0e7ec88e98ac3dd769d96ab01c1e2/app/src/main/res/raw/changelog.md It open normally and I can directly see what inside of it. The "content-type" of this http request is "text/plain".

But if I visit https://cdn.jsdelivr.net/gh/vvb2060/Magisk@b03fdcb14dc0e7ec88e98ac3dd769d96ab01c1e2/app/src/main/res/raw/changelog.md Firefox will download it automatically, instead of directly open it in browser. The "content-type" of this http request is "text/markdown".

This is not the problem of "What should Firefox do with other files?" setting...

I make a test, I create a file "test.md" in the Nginx website folder, and I add "default_type text/markdown" to conf to force its content-type, pic here: https://vip2.loli.io/2022/05/12/v39nT8wu6yIlXeH.png

When I open it in Edge Chromium, it will shows what inside of it: https://vip1.loli.io/2022/05/12/EGFwgHPtNjqshyl.png

But Firefox... https://vip1.loli.io/2022/05/12/vuz8YBQAlD2ZCGk.png ( Here I turn on "Ask whether to open or save files")

I am using Firefox Dev 101.0b5 and also test it with Firefox Stable 100.0, the same.

For example: I visit [https://raw.githubusercontent.com/vvb2060/Magisk/b03fdcb14dc0e7ec88e98ac3dd769d96ab01c1e2/app/src/main/res/raw/changelog.md https://raw.githubusercontent.com/vvb2060/Magisk/b03fdcb14dc0e7ec88e98ac3dd769d96ab01c1e2/app/src/main/res/raw/changelog.md] It open normally and I can directly see what inside of it. The "content-type" of this http request is "text/plain". But if I visit [https://cdn.jsdelivr.net/gh/vvb2060/Magisk@b03fdcb14dc0e7ec88e98ac3dd769d96ab01c1e2/app/src/main/res/raw/changelog.md https://cdn.jsdelivr.net/gh/vvb2060/Magisk@b03fdcb14dc0e7ec88e98ac3dd769d96ab01c1e2/app/src/main/res/raw/changelog.md] Firefox will download it automatically, instead of directly open it in browser. The "content-type" of this http request is "text/markdown". This is not the problem of "What should Firefox do with other files?" setting... I make a test, I create a file "test.md" in the Nginx website folder, and I add "default_type text/markdown" to conf to force its content-type, pic here: [https://vip2.loli.io/2022/05/12/v39nT8wu6yIlXeH.png https://vip2.loli.io/2022/05/12/v39nT8wu6yIlXeH.png] When I open it in Edge Chromium, it will shows what inside of it: [https://vip1.loli.io/2022/05/12/EGFwgHPtNjqshyl.png https://vip1.loli.io/2022/05/12/EGFwgHPtNjqshyl.png] But Firefox... [https://vip1.loli.io/2022/05/12/vuz8YBQAlD2ZCGk.png https://vip1.loli.io/2022/05/12/vuz8YBQAlD2ZCGk.png] ( Here I turn on "Ask whether to open or save files") I am using Firefox Dev 101.0b5 and also test it with Firefox Stable 100.0, the same.

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.