Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Secondary right-side navigation slider missing

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 205 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από swalker7736

more options

My Firefox has suddenly stopped working when websites have menus you need to scroll through on the right side. Example: websites where you are drilling down through filter options, or in Ancestry where you will typically open a record in the hints screen and scroll down through the detail. The right scroll navigation causes the whole page to scroll up and down; there's no way to navigate down in the sub-display. I have run FF in safe mode, and done a scorched-earth uninstall/reinstall and the problem persists even with no plug-ins restored. This is on a machine running Windows 11. The machine crashed right before this became a problem. Sites work in Edge without issue.

My Firefox has suddenly stopped working when websites have menus you need to scroll through on the right side. Example: websites where you are drilling down through filter options, or in Ancestry where you will typically open a record in the hints screen and scroll down through the detail. The right scroll navigation causes the whole page to scroll up and down; there's no way to navigate down in the sub-display. I have run FF in safe mode, and done a scorched-earth uninstall/reinstall and the problem persists even with no plug-ins restored. This is on a machine running Windows 11. The machine crashed right before this became a problem. Sites work in Edge without issue.

Επιλεγμένη λύση

ETA: I may have answered my own question via a Win11 fix. See accessibility solution at the following link which may have done the trick: https://www.howtogeek.com/742727/how-to-always-show-scrollbars-in-windows-11/

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

ETA: I may have answered my own question via a Win11 fix. See accessibility solution at the following link which may have done the trick: https://www.howtogeek.com/742727/how-to-always-show-scrollbars-in-windows-11/

more options

Do you still have the horizontal scroll bar? If the scroll bars disappeared when you updated, the update may have changed the setting on the General page of Settings under Browsing - Always show scrollbars.

more options

Hi Terry. Thanks for the speedy response. When I go into the FF settings, there are no results related to the scroll bars when putting "scroll" in the search box. However I believe I have now isolated it via a Win11 fix; under accessibility there is an option to always show scroll bars. This restored functionality on the sites where I was noticing this problem.