Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Website log in form not showing (Firefox 99 on Linux)

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Martin

more options

Hi,

I've upgraded to Firefox 99 (on Linux) and a website that works fine in Firefox 88 and Chromium 101 has stopped working for me - I can't get the log in form to show up.

This is in a standard window (as opposed to private) with all add ons disabled, Enhanced Tracking Protection switched off for the site and protection settings set to 'Custom' with everything switched off (and same with protection settings set to 'Standard').

The website is:

https://www.riverford.co.uk/

and then click on person icon in the top right corner.

I'm having similar problems with other websites, eg

https://www.ebi.ac.uk/interpro/

in a private window (but weirdly works fine in a standard window) - click on 'Example protein sequence' to fill in a sample sequence and then press 'Search'. In a standard window this works but in a private window the 'Search' button doesn't work. (If the search button does work for you, please delete the job afterwards by clicking on the rubbish bin/trashcan icon so as not waste their resources.)

Hi, I've upgraded to Firefox 99 (on Linux) and a website that works fine in Firefox 88 and Chromium 101 has stopped working for me - I can't get the log in form to show up. This is in a standard window (as opposed to private) with all add ons disabled, Enhanced Tracking Protection switched off for the site and protection settings set to 'Custom' with everything switched off (and same with protection settings set to 'Standard'). The website is: https://www.riverford.co.uk/ and then click on person icon in the top right corner. I'm having similar problems with other websites, eg https://www.ebi.ac.uk/interpro/ in a private window (but weirdly works fine in a standard window) - click on 'Example protein sequence' to fill in a sample sequence and then press 'Search'. In a standard window this works but in a private window the 'Search' button doesn't work. (If the search button does work for you, please delete the job afterwards by clicking on the rubbish bin/trashcan icon so as not waste their resources.)

Επιλεγμένη λύση

Ah! That worked.

So I realised that the problem was probably something to do with my profile (which I'd copied over from Firefox 88 where it works fine, but it's much older I think). So I created a new profile via

$ firefox --ProfileManager

and the Riverford site worked. So I closed Firefox, copied over just my passwords (key4.db & logins.json) and bookmarks (places.sqlite & favicons.sqlite) from the old profile and the site still works. Phew, problem solved!

Many thanks for getting back to me, really appreciated.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Try downloading another copy of Firefox, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

i get the logon screen. see screenshot


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20220426 KDE Plasma Version: 5.24.4 KDE Frameworks Version: 5.93.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.17.4-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 4 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics 4600

more options

Επιλεγμένη λύση

Ah! That worked.

So I realised that the problem was probably something to do with my profile (which I'd copied over from Firefox 88 where it works fine, but it's much older I think). So I created a new profile via

$ firefox --ProfileManager

and the Riverford site worked. So I closed Firefox, copied over just my passwords (key4.db & logins.json) and bookmarks (places.sqlite & favicons.sqlite) from the old profile and the site still works. Phew, problem solved!

Many thanks for getting back to me, really appreciated.