Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Crash when loading some tabs on VNC server host

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 29 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από KhaanephEx

more options

Since the Firefox 99 update loading some pages (for example, the Gmail sign-in page) using Firefox on my Linux Mint machine, that I'm running a VNC remote desktop session on, results in a crash.

Crash report ID: bp-5dc1e89d-dc1f-40f2-9dbe-7f4380220419

I've tried running Firefox in safe-mode and the crash doesn't happen, but turning off hardware acceleration, swapping to default themes, removing all extensions, and completely removing Firefox and the .mozilla folder and then re-installing Firefox have not changed the crash behaviour in the absence of the safe-mode flag.

I would appreciate help in identifying what other paths of investigation I can take.

Since the Firefox 99 update loading some pages (for example, the Gmail sign-in page) using Firefox on my Linux Mint machine, that I'm running a VNC remote desktop session on, results in a crash. Crash report ID: bp-5dc1e89d-dc1f-40f2-9dbe-7f4380220419 I've tried running Firefox in safe-mode and the crash doesn't happen, but turning off hardware acceleration, swapping to default themes, removing all extensions, and completely removing Firefox and the .mozilla folder and then re-installing Firefox have not changed the crash behaviour in the absence of the safe-mode flag. I would appreciate help in identifying what other paths of investigation I can take.

Επιλεγμένη λύση

This seems to have been a problem with the way that the vncserver was configured to startup, probably something to do with missing a step that provided environment settings for the X Window System. I'm not entirely sure exactly what the problem was however because I overcame it by switching from tightvncserver to tigervncserver as my VNC server package, which uses a different default configuration which worked out of the box for me.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Try downloading another copy of Firefox, run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Are you running X11 or Wayland? What desktop?


Operating System: openSUSE Tumbleweed 20220414 KDE Plasma Version: 5.24.4 KDE Frameworks Version: 5.93.0 Qt Version: 5.15.2 Kernel Version: 5.17.2-1-default (64-bit) Graphics Platform: X11 Processors: 4 × Intel® Core™ i7-4810MQ CPU @ 2.80GHz Memory: 31.0 GiB of RAM Graphics Processor: Mesa Intel® HD Graphics 4600

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη jonzn4SUSE

more options

Fresh download of Firefox extracted and run from the resulting folder shows the same behaviour, crashing when the Gmail sign-in page is loaded (bp-aabe826b-5b23-43d0-b04d-315fd0220419).

I'm running X11 using the mate desktop (~/.vnc/xstartup calls mate-session which is at version 1.24.0).

more options

Επιλεγμένη λύση

This seems to have been a problem with the way that the vncserver was configured to startup, probably something to do with missing a step that provided environment settings for the X Window System. I'm not entirely sure exactly what the problem was however because I overcame it by switching from tightvncserver to tigervncserver as my VNC server package, which uses a different default configuration which worked out of the box for me.