Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Disable "What's new with Firefox" page

  • 4 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 892 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από brian234

more options

Ever since the "What's new with Firefox" page contained an ad for a movie, I want to disable it as I find it objectionable that a decision to include advertising on that page was made. How does one disable this page from being displayed after Firefox is updated and restarted?

Ever since the "What's new with Firefox" page contained an ad for a movie, I want to disable it as I find it objectionable that a decision to include advertising on that page was made. How does one disable this page from being displayed after Firefox is updated and restarted?

Επιλεγμένη λύση

https://kb.mozillazine.org/Startup.homepage_override_url makes startup.homepage_override_url sound extremely promising when set to ignore. I simulated an update by modifying browser.startup.homepage_override.buildID and browser.startup.homepage_override.mstone but got no luck with ignore (tried to navigate to http://ignore). However, about:blank does the trick.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Hello! Try this and see if it works: Open a New Tab>> Type in about:config and enter>> Click Accept the Risk and Continue>> Search browser.messaging-system.whatsNewPanel.enabled>> Set it to false by double-clicking it Does it help?

more options

-elison- said

Hello! Try this and see if it works: Open a New Tab>> Type in about:config and enter>> Click Accept the Risk and Continue>> Search browser.messaging-system.whatsNewPanel.enabled>> Set it to false by double-clicking it Does it help?

Sounded promising, but I gave it a try on another computer that hasn't had the updates yet and the page is still displayed after restarting Firefox.

more options

browser.messaging-system.whatsNewPanel.enabled is about a whats new pop-up panel and not about the welcome page you get when Firefox has updated.

That might be about these prefs that get changed when Firefox updates to a first run page.

more options

Επιλεγμένη λύση

https://kb.mozillazine.org/Startup.homepage_override_url makes startup.homepage_override_url sound extremely promising when set to ignore. I simulated an update by modifying browser.startup.homepage_override.buildID and browser.startup.homepage_override.mstone but got no luck with ignore (tried to navigate to http://ignore). However, about:blank does the trick.