Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox crashes when signing into Outlook webmail

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Ambivalent

more options

Whenever I try to sign into Outlook Webmail (https://outlook.office.com/), Firefox crashes. I am on a MacOS Monteray (12.2.1). I have cleared all Firefox caches and cookies. I have completely uninstalled and re-installed Firefox. I have run it with my usual extensions, and completely clean, without any extensions and just the default settings.

The initial login page loads fine, and I type in the email address associated with the account. This takes me to the password page. If I type in an incorrect password, the site tells me so immediately. If I type the correct password, Firefox crashes--I get the spinning beachball cursor and (application not responding) in the dock. My only recourse is to force-quit Firefox.

Outlook webmail used to work fine in Firefox--I used it on this very machine nearly every day. The only change was that I recently had to update my email password. But again, I have had to do that every three months for years and have never had any problems.

Outlook webmail works just fine on this machine in Safari and Chrome. It's only Firefox that has any problems with it.

Any ideas about how to fix this would be greatly appreciated.

Whenever I try to sign into Outlook Webmail (https://outlook.office.com/), Firefox crashes. I am on a MacOS Monteray (12.2.1). I have cleared all Firefox caches and cookies. I have completely uninstalled and re-installed Firefox. I have run it with my usual extensions, and completely clean, without any extensions and just the default settings. The initial login page loads fine, and I type in the email address associated with the account. This takes me to the password page. If I type in an incorrect password, the site tells me so immediately. If I type the correct password, Firefox crashes--I get the spinning beachball cursor and (application not responding) in the dock. My only recourse is to force-quit Firefox. Outlook webmail used to work fine in Firefox--I used it on this very machine nearly every day. The only change was that I recently had to update my email password. But again, I have had to do that every three months for years and have never had any problems. Outlook webmail works just fine on this machine in Safari and Chrome. It's only Firefox that has any problems with it. Any ideas about how to fix this would be greatly appreciated.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be cautious. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose then make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website then data for that website will be saved once again.

more options

Nope, 'forgetting' the site did not help. As I said, even completely uninstalling and then reinstalling Firefox doesn't help. It seems like it's trying to access something (an authority certificate or some other local bit of info?) that is outside of Firefox and corrupted or otherwise broken, or that Firefox--even with no extensions and only default security settings--is preventing. But I'm baffled, because the site works just fine in every other browser, and had worked fine in Firefox until recently.