Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Error message trying to launch "Search by Image", "Content scripts are not allowed on this page."

  • 7 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 60 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Pfaelzer56

more options

I just installed Add-on "Search by Image" with "Tin Eye". When I try to launch the program I get the Error Message, "Content scripts are not allowed on this page."

How do I correct this so that it works as advertised?

I just installed Add-on "Search by Image" with "Tin Eye". When I try to launch the program I get the Error Message, "Content scripts are not allowed on this page." How do I correct this so that it works as advertised?

Επιλεγμένη λύση

Sorry, I meant what site are you testing on.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

If the website disables searches as you mentioned here - there's nothing one can do about it. This would be something you need to report the issue to the Developer of the Addon.

more options

Content scripts are blocked on built-in pages, the PDF viewer, and certain Mozilla sites. However, it should work on normal sites. Where are you testing?

more options

Firefox Browser 98.0.2 (64-bit)

more options

Επιλεγμένη λύση

Sorry, I meant what site are you testing on.

more options

Hello, I have the same problem with Firefox 98.02, when I push the add on button -> Error message trying to launch "Search by Image", "Content scripts are not allowed on this page."

Is there any bug fix?

Cheeres Claus

more options

Hi Claus, are you using the right-click option (as pictured in the attached screenshot)?

Are you trying to use the script on a restricted page -- that includes several Mozilla sites, built-in pages, and the PDF viewer -- or does this happen on an ordinary page?

more options

Hi jscher, sorry for the delay. I had problem to find the forum and the chat. I expected I get a email when I received an answer. Your are right the problem is mozilla image. With e.g. Wikipedia image it works. Again thanks for your answer. This was my first question in mozilla forum. Claus