Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can i add these Elements to firefox.cfg

  • 12 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 21 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000 - Support Volunteer

more options

I did open the developer console and tried to to find "preference=example" Could not find the option.

• Clear History - Site settings & Offline Website Data with firefox.cfg • Customize Firefox Toolbar with firefox.cfg (add Settings and Addons icon/shortcut) • On the Homepage if possible use a custom image instead of Firefox or otherwise remove it.

I did open the developer console and tried to to find "preference=example" Could not find the option. • Clear History - Site settings & Offline Website Data with firefox.cfg • Customize Firefox Toolbar with firefox.cfg (add Settings and Addons icon/shortcut) • On the Homepage if possible use a custom image instead of Firefox or otherwise remove it.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (12)

more options

The logo on the Firefox Home page is controlled by this pref:

  • browser.newtabpage.activity-stream.logowordmark.alwaysVisible

I don't think you can't reliably customize the toolbar via autoconfig.cfg, but you can look at this pref:

  • browser.uiCustomization.state

Choices in "Clear Recent History" are stored in privacy.cpd.* prefs Choices in "Clear history when Firefox closes" are stored in privacy.clearOnShutdown.* prefs

more options

We covered this in your earlier thread: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1371610#answer-1490969

Two tabs, toggle Settings, save, and check about:config in the other.

more options

privacy.clearOnShutdown is already active and working. now when looking at privacy.cpd, im not sure should i enable or disable those privacy settings? what exactly will they change? as i see now the lockpref for clearonshutdown is already checked privacy.cpd.cache privacy.cpd.cookies privacy.cpd.downloads privacy.cpd.formdata privacy.cpd.history privacy.cpd.offlineApps privacy.cpd.openWindows privacy.cpd.passwords privacy.cpd.sessions privacy.cpd.siteSettings false or true? will try to figure this out anyways. Thanks for browser.newtabpage.activity-stream.logowordmark.alwaysVisible

more options

The preferences correspond to the checkboxes in the dialog.

Site settings would be your site-specific permission and exception settings (for example: autoplay, popup windows, cookies, etc.). If you set these and want them to carry over to your next session, don't clear them.

Offline data is DOM storage used by sites as an alternative to cookies. It's called offlineApps for historical reasons. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Storage_API

more options

This migh sound stupid but i don't know which checkboxes regarding which dialog you are reffering to. I checked all settings and cant notice anything being switch to on or off when changing cpd in about:config

From reading your comment i understand it this way, setting cpl options to false means they will NOT be carried on over to the next session, correct?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Firefox_Beginner

more options

in firefox.cfg i set lockPref("browser.newtabpage.activity-stream.logowordmark.alwaysVisible", false); but the logo does still show, why?

when i manually edited this setting to check, it worked on first time. now i tried locking it with cfg to false "don't show" but it's still there and even if i manually change it, still doesn't go away.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Firefox_Beginner

more options

WARNING from the moderator team: Changing Firefox pref from the about:config page can sometimes break Firefox or cause strange behavior. You should only do this if you know what you're doing.

Please read Firefox Advanced Customization and Configuration Options to learn more.

more options

That logo pref only has effect if you have other items like shortcuts or recent activity visible, with only the search bar visible you always see the logo.

With only the search bar visible you need to use code in userContent.css (not userChrome.css) to hide this logo.

@-moz-document url-prefix(about:home), url-prefix(about:newtab) {
 .logo-and-wordmark {display:none!important;}
}


More info about userContent.css and userChrome.css in case you are not familiar: *https://www.userchrome.org/what-is-userchrome-css.html

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Firefox_Beginner said

I checked all settings and cant notice anything being switch to on or off when changing cpd in about:config

Actually, the privacy.cpd.* preferences are for the "Clear recent history" dialog (Ctrl+Shift+Delete) used to manually flush categories of history. Nothing happens automatically based on those preferences. Setting them all to false basically disables using "Clear recent history".

more options

I have bookmarks visible, that's all. Did you want me to add the line of code into cfg? I did that and it doesn't have the effect i tought it will. Screenshot is below. (Like why is it showing facebooking. amazon, reddit, ebay, etc..?)

On the other screenshot you will see it is possible showing only the searchbar without logo, it works on librewolf and so did it yesterday on firefox when i manually changed the setting in about:config Now that i locked the pref with cfg doesn't seem to work.

Also in that case i will let cpd set to true ofc, question can i add a line of code to the cfg that will automatically clear recent history and cookies, etc every 5 or 10 minutes? Not a must have just asking.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Firefox_Beginner

more options

Firefox_Beginner said

Also in that case i will let cpd set to true ofc, question can i add a line of code to the cfg that will automatically clear recent history and cookies, etc every 5 or 10 minutes? Not a must have just asking.

I don't think Firefox has a feature for that. There are add-ons to forget data related to closed tabs, which I assume would not exist if that were built in.