Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

A new zoom level in Firefox

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 193 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από G550

more options

I look for the smallest zoom possible on the Firefox settings to suit my eyes and I don't find it, there's 67% and 80%. 67 is too small and 80 too big. Unlike other browsers who offer 75% of zoom level, I really want it on Firefox too! If this could come up, it'll look pleasing!

I look for the smallest zoom possible on the Firefox settings to suit my eyes and I don't find it, there's 67% and 80%. 67 is too small and 80 too big. Unlike other browsers who offer 75% of zoom level, I really want it on Firefox too! If this could come up, it'll look pleasing!

Επιλεγμένη λύση

You can modify this pref to have more steps for zooming via the keyboard (Ctrl and plus or Ctrl+ min), zooming with the mouse wheel is always in 10% changes. I use this list to have a lot of zoom values for making and inspecting a screenshot:

  • toolkit.zoomManager.zoomValues;.1,.15,.2,.25,.3,.35,.4,.45,.5,.55,.6,.65,.7,.75,.8,.85,.9,.95,1,1.05,1.1,1.15,1.2,1.25,1.3,1.35,1.4,1.45,1.5,1.55,1.6,1.65,1.7,1.75,1.8,1.85,1.9,1.95,2,2.05,2.1,2.15,2.2,2.25,2.3,2.35,2.4,2.45,2.5,2.55,2.6,2.65,2.7,2.75,2.8,2.85,2.9,2.95,3,3.25,3.5,3.75,4,4.25,4.5,4.75,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10

See also:

  • zoom.minPercent (10)
  • zoom.maxPercent (1000)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

You can modify this pref to have more steps for zooming via the keyboard (Ctrl and plus or Ctrl+ min), zooming with the mouse wheel is always in 10% changes. I use this list to have a lot of zoom values for making and inspecting a screenshot:

  • toolkit.zoomManager.zoomValues;.1,.15,.2,.25,.3,.35,.4,.45,.5,.55,.6,.65,.7,.75,.8,.85,.9,.95,1,1.05,1.1,1.15,1.2,1.25,1.3,1.35,1.4,1.45,1.5,1.55,1.6,1.65,1.7,1.75,1.8,1.85,1.9,1.95,2,2.05,2.1,2.15,2.2,2.25,2.3,2.35,2.4,2.45,2.5,2.55,2.6,2.65,2.7,2.75,2.8,2.85,2.9,2.95,3,3.25,3.5,3.75,4,4.25,4.5,4.75,5,5.5,6,6.5,7,7.5,8,8.5,9,9.5,10

See also:

  • zoom.minPercent (10)
  • zoom.maxPercent (1000)

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".

more options

Whoa! That really solved my issue, I forgot that we could change the values in the config editor. Thanks for the help. Really appreciate it :)