Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

site not secure

more options

I am unable to get my site secure. Will you help me?

I am unable to get my site secure. Will you help me?

Επιλεγμένη λύση

Hi Phyllis, I'm not sure from your question whether you mean a website you created, or a website you need to visit (someone else's website that you don't control).

As the first step, do you get an error message when you try to visit the site? In order to sort out the cause, it would be helpful if you could copy/paste the error message into a reply. On some error pages, there is an "Advanced" button to find more technical details about the error. We're especially interested in the error code, which usually starts with SEC_ERROR_.

Spoiler alert -- here's the support article on those error codes: How to troubleshoot security error codes on secure websites.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi Phyllis, I'm not sure from your question whether you mean a website you created, or a website you need to visit (someone else's website that you don't control).

As the first step, do you get an error message when you try to visit the site? In order to sort out the cause, it would be helpful if you could copy/paste the error message into a reply. On some error pages, there is an "Advanced" button to find more technical details about the error. We're especially interested in the error code, which usually starts with SEC_ERROR_.

Spoiler alert -- here's the support article on those error codes: How to troubleshoot security error codes on secure websites.