Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Pop-up blocker problem

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1341 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από laurelfarnham

more options

Hello, I am trying to print an email in gmail and this message popped up. " Grrr a pop-up blocker may be preventing the application from opening the page." Is this a gmail or Firefox problem? Probably a dumb question from a not-so-tech-savy user. Thanks for any help. LF

Hello, I am trying to print an email in gmail and this message popped up. " Grrr a pop-up blocker may be preventing the application from opening the page." Is this a gmail or Firefox problem? Probably a dumb question from a not-so-tech-savy user. Thanks for any help. LF

Επιλεγμένη λύση

Hi LF, it's easy to turn off the popup blocker on the Settings page, or you can make a site exception using the Page Info dialog.

For the general setting, see: Pop-up blocker settings, exceptions and troubleshooting

To make an exception for a site, while you are on the page, call up the Page Info dialog using either:

  • Command+i
  • (menu bar) Tools > Page Info

Along the top of the dialog, click Permissions

Scroll down the panel to "Open pop-up windows" and uncheck the box for Use default, and then click Allow.

This is saved when you change it, so you can close the Page Info dialog now.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi LF, it's easy to turn off the popup blocker on the Settings page, or you can make a site exception using the Page Info dialog.

For the general setting, see: Pop-up blocker settings, exceptions and troubleshooting

To make an exception for a site, while you are on the page, call up the Page Info dialog using either:

  • Command+i
  • (menu bar) Tools > Page Info

Along the top of the dialog, click Permissions

Scroll down the panel to "Open pop-up windows" and uncheck the box for Use default, and then click Allow.

This is saved when you change it, so you can close the Page Info dialog now.

more options

Thank you so much! I really appreciate the clear directions and finally a solution to this recurring problem! Wow! Thanks!