Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Gmail Accounts Not Working

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 27 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από William

more options

Starting up my Mac up on March 10, a notification from Firefox was on the screen thanking me for using the browser and notifying me my Firefox is up-date. From that point and continuing, none of my Gmail accounts are receiving emails. The last dated email all show on March 10th was receipt of a last email for several accounts. What gives and what do I need to do in order to correct my Gmail account email problem(s)? I'm a dedicated Firefox browser user and have been for many years without experiencing a single problem with it up until this. I love Firefox and very comfortable using it but I also need my emails and also questioning where the emails sent and not received went to and how to retrieve them, if at all? Any solutions to my situation?

Starting up my Mac up on March 10, a notification from Firefox was on the screen thanking me for using the browser and notifying me my Firefox is up-date. From that point and continuing, none of my Gmail accounts are receiving emails. The last dated email all show on March 10th was receipt of a last email for several accounts. What gives and what do I need to do in order to correct my Gmail account email problem(s)? I'm a dedicated Firefox browser user and have been for many years without experiencing a single problem with it up until this. I love Firefox and very comfortable using it but I also need my emails and also questioning where the emails sent and not received went to and how to retrieve them, if at all? Any solutions to my situation?

Επιλεγμένη λύση

Hi William, Updating Firefox should not have any affect on whether or not your Gmail account can receive messages. Have you checked the account from your smart phone or Safari to verify that there are new messages (that aren't appearing in Firefox)?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi William, Updating Firefox should not have any affect on whether or not your Gmail account can receive messages. Have you checked the account from your smart phone or Safari to verify that there are new messages (that aren't appearing in Firefox)?

more options

What I discovered was Firefox was no longer my default web browser. Somehow Safari had become my browser. Once I switched back to Firefox, I started to receive my normal emails.

Let to thank you for you input and suggestion. It was appreciated.