Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Automatic update not honoring settings

  • 9 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 30 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Reid Sayre

more options

Hello,

I've set up Firefox to ask before updating, so I was taken aback by the fact that today, an update was automatically installed without Firefox asking me... (I was updated from 97.x to 98.0)

It is especially frustrating, as the mandatory "Restart" screen is broken when using several profiles, at least under Debian.

Let me know if you need more information.

Best regards,

Adonis

Hello, I've set up Firefox to ask before updating, so I was taken aback by the fact that today, an update was automatically installed without Firefox asking me... (I was updated from 97.x to 98.0) It is especially frustrating, as the mandatory "Restart" screen is broken when using several profiles, at least under Debian. Let me know if you need more information. Best regards, Adonis
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

terry21 said

All I know is what you reported. I noticed from your screenshot that "Firefox is being updated by another instance".

For whatever it's worth, same situation happened today, I got updated from 98.0 to 98.0.1.

However, I figured out the issue, the "Dismiss" button on the popup where Firefox asks if you want to download the update, in effect does download the update.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

You can see the actual version, on one of my not yet updated profile.

And by the way, you can edit posts, but not the original one...

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Adonis

more options

Note that you trigger a update check if you open "Help -> About Firefox" and possibly download the new version.

It doesn't really matter what Firefox profile you start to finish the update once it has been prepared and a updated folder with the new version has been created in the Firefox installation folder. That last screenshot shows that you have downloaded a new version and that Firefox has created the updated folder and is ready to apply the update and copy the new version stored in the updated folder to replace the current release on the next start. If you do not want to apply the update then you can remove the updated folder in the Firefox installation folder before restarting Firefox (i.e.Quit Firefox and do not click restart).

more options

You're assuming I triggered the update when I opened the help section, which I did not since I opened the about after I noticed the undesirable behavior.

So the only solution is to figure through a crystal ball Firefox is not honoring my settings, and delete some folder?!

more options

You can lock preferences. http://kb.mozillazine.org/Locking_preferences

I have these in my mozilla.cfg:

defaultPref("app.update.auto", false);
defaultPref("app.update.enabled", false);
defaultPref("app.update.autoInstallEnabled", false);

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη Terry

more options

terry21 said

You can lock preferences (note blank space in link). http://kb.mozillazine.org/Locking_preferences I have these in my mozilla.cfg:
defaultPref("app.update.auto", false);
defaultPref("app.update.enabled", false);
defaultPref("app.update.autoInstallEnabled", false);

Just to be clear, you're telling me that the behavior of not respecting my settings I observed, is the intended behavior of Firefox, and that to prevent it, I should use the "Locking preferences".

Is my understanding correct?

more options

All I know is what you reported. I noticed from your screenshot that "Firefox is being updated by another instance".

more options

terry21 said

All I know is what you reported. I noticed from your screenshot that "Firefox is being updated by another instance".

I've also reported my settings being "Ask me before installing", and that Firefox didn't ask me....

more options

Επιλεγμένη λύση

terry21 said

All I know is what you reported. I noticed from your screenshot that "Firefox is being updated by another instance".

For whatever it's worth, same situation happened today, I got updated from 98.0 to 98.0.1.

However, I figured out the issue, the "Dismiss" button on the popup where Firefox asks if you want to download the update, in effect does download the update.

more options

Personally, I am fine with updates that fix bugs and add function. I am less fine with function that CHANGES an existing behavior. And I am NOT FINE with an update that changes the value of a setting that I have explicitly set.

In the GENERAL settings section, there is an option for what Firefox does when a PDF is downloaded from the internet. Two of the options are "Save file" and "Always ask." I have it set to "Always ask." Sometimes I want to see the contents of the PDF immediately without saving it somewhere, and sometimes I want to save the file first. On every single Firefox update, this setting is changed to "Save file."

Please don't do that. Leave it where I set it.