Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox updating when set to ask first

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
more options

This is going to sound bad so forgive me. I bought this computer and no one has any right to install anything I don't want!!! This is the fourth time in 2 months that Firefox has updated against my settings. I hope and pray someone can tell me how to stop this once and for all . I am a decorated veteran disabled and this is causing my ptsd to come back and I don't want to hurt anyone I've seen more killing than I ever want.If firefox updates and causes me all this time lost never to be gotten back again I am going to loose it. So please someone help me and I am writing a very nice letter to the CEO of firefox as soon as I find the address. I would like to get his computer and put all the things I want on it 4 time in 2 months and put my foot where he sits. Can anyone honestly think that this is right ? If you do send me your computer and let me make changes to it. I'm running windows 10 home and am always up to date except I'm running FF version 94.0 . If you want to know why it's because some genius decided that the latest version 97 doesn't need rt ck copy & paste and man I would like to see that guy with a flat tire on a long highway on a hot summer day so I could drive by and give him the one finger wave. I'm not going to apologize because firefox raped my computer again. I hate people doing things they have no right to do and I fought for everyone to have the right to free speech and thats a joke anymore. I rarely get this angry and most people will tell you I help anyone in need but I've had all this violation of privacy and owners right violation I intend to put up with.Last of all I'm terrible at all this tech stuff I have dyslexia and it takes me a lot more to learn the simple things. I hate to even ask for help but whoever helps me will be a true hero I can assure you of that and if any of you have any dirt on the CEO send it to me and I'll see to it that he stops allowing this. Thanks for listening to me blow off some steam and you know I haven't had a drink in 21 years but I'm tempted as hell right now. Thanks again and if you can't help me thanks anyway. I don't have the money to pay the geek squad I've had cancer 3 times and 2 surgeries in the last 7 years and guess who got my life savings. Blessings to you and all you love and pray for Canada and keep one eye open causer they more than likely are going to pull that crap here and I promise you about 90% of the ones claiming to be a patriot will crawl up inthe fetal position and cry for mommy the first bullet whizzes by there head I've seen soldiers fully trained do it. Have a great day you guys

This is going to sound bad so forgive me. I bought this computer and no one has any right to install anything I don't want!!! This is the fourth time in 2 months that Firefox has updated against my settings. I hope and pray someone can tell me how to stop this once and for all . I am a decorated veteran disabled and this is causing my ptsd to come back and I don't want to hurt anyone I've seen more killing than I ever want.If firefox updates and causes me all this time lost never to be gotten back again I am going to loose it. So please someone help me and I am writing a very nice letter to the CEO of firefox as soon as I find the address. I would like to get his computer and put all the things I want on it 4 time in 2 months and put my foot where he sits. Can anyone honestly think that this is right ? If you do send me your computer and let me make changes to it. I'm running windows 10 home and am always up to date except I'm running FF version 94.0 . If you want to know why it's because some genius decided that the latest version 97 doesn't need rt ck copy & paste and man I would like to see that guy with a flat tire on a long highway on a hot summer day so I could drive by and give him the one finger wave. I'm not going to apologize because firefox raped my computer again. I hate people doing things they have no right to do and I fought for everyone to have the right to free speech and thats a joke anymore. I rarely get this angry and most people will tell you I help anyone in need but I've had all this violation of privacy and owners right violation I intend to put up with.Last of all I'm terrible at all this tech stuff I have dyslexia and it takes me a lot more to learn the simple things. I hate to even ask for help but whoever helps me will be a true hero I can assure you of that and if any of you have any dirt on the CEO send it to me and I'll see to it that he stops allowing this. Thanks for listening to me blow off some steam and you know I haven't had a drink in 21 years but I'm tempted as hell right now. Thanks again and if you can't help me thanks anyway. I don't have the money to pay the geek squad I've had cancer 3 times and 2 surgeries in the last 7 years and guess who got my life savings. Blessings to you and all you love and pray for Canada and keep one eye open causer they more than likely are going to pull that crap here and I promise you about 90% of the ones claiming to be a patriot will crawl up inthe fetal position and cry for mommy the first bullet whizzes by there head I've seen soldiers fully trained do it. Have a great day you guys