Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Set FF default homepage from computer photo file.

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Greetings. How do I set a photo from my pictures library to my FF homepage? I asked this several months ago, figured it out, then lost it again, and can't regain. I'm using v88.0.1, because the update to 90 doesn't work for me, so I assume anything later won't either, if it's built on top of it. Thanks for any relevant responses or suggestions.

Greetings. How do I set a photo from my pictures library to my FF homepage? I asked this several months ago, figured it out, then lost it again, and can't regain. I'm using v88.0.1, because the update to 90 doesn't work for me, so I assume anything later won't either, if it's built on top of it. Thanks for any relevant responses or suggestions.

Επιλεγμένη λύση

You can open that picture in a tab (File -> Open File) and drag this tab on the toolbar home button.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

You can open that picture in a tab (File -> Open File) and drag this tab on the toolbar home button.

more options

Thank you, cor-el. You've helped before, and I appreciate it. Just as last time, as soon as I posted the question, I solved the problem. This part-time thingy is a PITA. I did it a little differently, but effectively. Thanks again.

more options

Hi mnosera

Can you tell us what steps you used as that might be helpful to others ?

I noticed you mentioned this also in a previous thread where you posted about this subject.

more options

Greetings, cor-el. I went to the "lock screen" setting. Under the "choose your picture" option, there's an option to browse the directory where photos are kept. I chose the photo I wanted, and copied the file address, then pasted it into the search bar of the "custom url" option in the "Home" section of the FF Options page. Then I copied the page to my downloads directory, so if I forget how to do it again (which I will-guaranteed.), I can go to the directory and see what I did. Howzat? Again, thanks for your help.

more options

You're welcome.

Now you wrote down the steps in this thread, so you can look at your post here to reread how you did this previously :wink:.