Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

A Very Important Parent Bookmark Disappeared Again!

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 25 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Wayne Carpenter

more options

A very important parent Bookmark folder disappeared again!

When I do a Search, I can find Bookmarks that are in the Parent Bookmarks folder but as I have reported before, the HUGE issue is that there is NO way to find where the parent Bookmarks folder or the Bookmarks in the parent Bookmarks folder using the Search function! How can I find the parent Bookmarks folder and where the Bookmarks are that were in the Parent Bookmarks folder?

I have added many Bookmarks since yesterday so I do not want to try to do a Restore.

I need to find the Bookmarks that disappeared soon.

A very important parent Bookmark folder disappeared again! When I do a Search, I can find Bookmarks that are in the Parent Bookmarks folder but as I have reported before, the HUGE issue is that there is NO way to find where the parent Bookmarks folder or the Bookmarks in the parent Bookmarks folder using the Search function! How can I find the parent Bookmarks folder and where the Bookmarks are that were in the Parent Bookmarks folder? I have added many Bookmarks since yesterday so I do not want to try to do a Restore. I need to find the Bookmarks that disappeared soon.

Επιλεγμένη λύση

Note that in Firefox 96 you can simply right-click a bookmarks search result and click "Show in Folder", so you no longer need to use an extension.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

One way is to use the bookmark to open that page. Then click the bookmarks star on the toolbar.

Also see; https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/bookmark-search-plus-2/ Bookmark search plus 2 by aaFn

Search for both bookmarks and folders. Find exact location in bookmark tree (show parent folder, go parent folder). Advanced filters and searches, use regex.

more options

Using the bookmark to open that page, then clicking the bookmarks star on the toolbar does not show the actual location where the Bookmark is.

I added Bookmark Search Plus 2 but and ran it neither does it show the actual location of the searched Bookmark. All I see is the the tree below with no indication where the Searched Bookmark is actually located.

How can I find the actual location where the Bookmarks are that disappeared?

It appears that regex is complicated to use. There should be an easy way to find Bookmarks that disappear!

In the first place, Bookmarks should NOT disappear. This has happened too many times.

more options

Επιλεγμένη λύση

Note that in Firefox 96 you can simply right-click a bookmarks search result and click "Show in Folder", so you no longer need to use an extension.

more options

I was able to find and move the Bookmark folder to the correct place using the new feature in Firefox 96! This is a very useful feature.

Thanks

more options

An important Bookmark disappeared again! I found it using this feature. This problem should NOT be occurring, especially so frequently. The missing Bookmark was "Equipment" which was in the root of "From Internet Explorer" and was found in Government/U.S./COVID-19/Churches/.