Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Connection not secure

  • 11 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hello,

My site, johmgonzalez.com, shows as secure in safari and in chrome but not in firefox. What could be causing it? Thanks...

Hello, My site, johmgonzalez.com, shows as secure in safari and in chrome but not in firefox. What could be causing it? Thanks...

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options

Server not found

Firefox can’t find the server at www.johmgonzalez.com.


Did you mean to post: https://johngonzalez.com/ ? Not much on this page.

more options

Thank you for your response. It was a misspell, the correct url is johnmgonzalez.com

more options

Hello,

It seems to be marked as insecure because your website does not ask to upgrade incoming requests, and Firefox will not do that with default settings. The method is different for how one would want to do this, but seeing that you seem to be using godaddy and wordpress to host the website, you may want the wordpress plugin "Easy HTTPS Redirection (SSL)" which is avaliable at the wordpress website.

more options

Thanks you for your response. I downloaded it an ran it, yet firefox still finds the site as not secure....

more options

https://www.johnmgonzalez.com/ I have several versions of Firefox and had no problem.


jmggz said

. . . firefox still finds the site as not secure....

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?


There is security software like Avast, Kaspersky, BitDefender and ESET that intercept secure connection certificates and send their own.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-cant-load-websites-other-browsers-can

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-and-other-browsers-cant-load-websites

https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-firefox-did-not-connect

https://support.mozilla.org/en-US/kb/websites-dont-load-troubleshoot-and-fix-errors

What do the security warning codes mean

more options

jmggz said

Thanks you for your response. I downloaded it an ran it, yet firefox still finds the site as not secure....

As FredMcD said, the only reason that could be is because of a man-in-the-middle (likely a security software)

Yes, the website is working as expected now, as when I do not allow redirects, the response is a 301 (moved permanantly) with a link to the https version, which most modern browsers will automatically follow.

more options

Thanks again, this is a screenshot of the feedback from firefox:

more options

Oh,

That's why I didn't see that. I use uBlock Origin on nightmare mode, so I did not realize that the images would be the issue.

If you have any resources that are served over HTTP, this error occurs. Make sure that the following things are in HTTPS instead of HTTP

Backgtound-image: style#illdy-about-section-css style#illdy-fullwidth-section-css style#illdy-team-section-css style#illdy-testimonials-section-css header#header.header-front-page section#testimonials.front-page-section

Image: You have a ton of svgs served over HTTP from w3 near the bottom of the html

more options

Right, some files are being sent over HTTP.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη TyDraniu

more options

Thank you andmagdo, TyDranui. I understand the issue; my skills are very limited and do not know how to correct the issue. If you have a resource that I can use I will appreciate it.

more options

Note that the link in the copyright message in the footer is also a http:/ link as you can see if you search the page source (Ctrl+U) for 'http:// Note that usually best if to leave out the protocol and only use the two leading slashes (//colorlib.com/wp/themes/illdy)

<div class="bottom-footer">
		<div class="container">
			<p class="copyright">
				<span>Theme: <a href="http://colorlib.com/wp/themes/illdy" title="Illdy" target="_blank">Illdy</a>.</span>
				<span class="bottom-copyright" data-customizer="copyright-credit">© Copyright 2021. All Rights Reserved.</span>
			</p>
		</div>
	</div>