Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

BUMP: Why does alternate search engine select ("This time, search with...") require extra action?

more options

Original post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1315759

I wanted to bump this as I never received a satisfactory answer for the reason behavior was changed and it is still something that feels like a UX regression.

Original post: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1315759 I wanted to bump this as I never received a satisfactory answer for the reason behavior was changed and it is still something that feels like a UX regression.

Επιλεγμένη λύση

I found the design document through a chain of bug reports about some subsequent issue after that change.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

It is difficult to answer WHY questions when we weren't involved in the decision.

I found a graphic showing how the new design was intended to work, but I didn't find the discussion behind it.

https://projects.invisionapp.com/share/Q7Y89ZTFSTP#/screens/416055948_Search_Shortcuts

But I'll leave the further searching to you.

more options

@jscher2000 Thanks for the quick reply. Where did you get that design doc from? And so fast too. I suppose I could reach out to the designer for comment, but I doubt that would go anywhere. I will resort to a feature request instead.

Thanks.

more options

Επιλεγμένη λύση

I found the design document through a chain of bug reports about some subsequent issue after that change.