Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Unable to change display back to black text on white background. PLease help!

more options

Please advise how to revert back to old display. It changed with latest update. I am in tears as simply cannot read this light text on black background. I am seeing blurry, squinting to try focus and getting headache. Spent over an hour trying to follow steps on internet to restore old settings. . Nothing worked. Colour panel in settings shows text selection as black, background as white. But that is not what it's doing. Desperate, else need to set up another default browser. Cannot work like this. Thanks in advance

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

There is a quick fix.

Firefox 96 now harmonizes more parts of Firefox with your toolbar theme. When the text color on your toolbars is light/white, it triggers Firefox to use a dark background on menus, the sidebar, the Library window, and various built-in pages. Firefox also signals sites that you have a dark theme preference, although purple is an unusual choice.

What to do about this now

(1) For people willing to change their toolbar theme

The fastest workaround for now is to change your theme to one that uses dark text. By dark text I mean, for example, the built-in Light theme, or an add-on theme with black or dark text on the tabs. That doesn't need to be blinding, it can have a light color. As examples:

And there are thousands more...

(2) For people who can't part with their toolbar theme

There is a partial workaround to flip the color scheme for the built-in pages, and for websites that have light/dark responsive themes. Currently, the only way to access that is through the back door:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox. The moderators would like us to remind you that changes made through this back door aren't fully supported and aren't guaranteed to continue working in the future.

(2) In the search box in the page, type or paste layout.css.prefers-color-scheme.content-override and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to display an editing field, and change the value to whatever you prefer from the list below, then press Enter or click the blue check mark button to save the change.

  • 0 => Force a Dark background
  • 1 => Force a Light background
  • 2 => Follow the System theme (default in Firefox 94)
  • 3 => Follow the Browser toolbar theme (default in Firefox 95+)

The about:config page should immediately reflect your saved change.

What about other aspects of the UI?

For the sidebar, menus, and toolbar drop-down panels, there is an unofficial, community-supported option, which is to override the built-in styles using your own style rules in a userChrome.css file. I think people are still pondering how to do that efficiently, and perhaps you aren't that into hacking your browser anyway.

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.