Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can I get a current version of Firefox that is intended for persons not involved in an enterprise?

  • 9 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 28 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από James

more options

Ever since my Firefox application was updated to 96, the application has become unstable. The only way I can load it is be typing Firefox =P on my terminal, and picking a profile. The usual approach produces a response that "Firefox" can't find my profile. After attempting to fix this for two days, my links, logins, bookmarks, are available sometimes or never.

The 96 version was a big mistake and never should have been installed on my computer, which is no connection to an "enterprise".

How can I recover a stable non-enterprise related version of Firefox?

Ever since my Firefox application was updated to 96, the application has become unstable. The only way I can load it is be typing Firefox =P on my terminal, and picking a profile. The usual approach produces a response that "Firefox" can't find my profile. After attempting to fix this for two days, my links, logins, bookmarks, are available sometimes or never. The 96 version was a big mistake and never should have been installed on my computer, which is no connection to an "enterprise". How can I recover a stable non-enterprise related version of Firefox?

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Hi

You should be able to download a version from the software app in your distro that should work perfectly fine.

Χρήσιμο;

more options

After starting Firefox through the external Profile Manager, can you try the following:

Internal Profile Manager Page

Inside Firefox, type or paste about:profiles in the address bar and press Enter/Return to load it.

This page should list at least one profile and could list many. (Each profile has two folders and one or more buttons. Do not use any Remove buttons!)

The profile that Firefox is currently using will have this:

This is the profile in use and it cannot be deleted.

If that profile has a button labeled Set as default profile, go ahead and click that so Firefox uses it automatically at the next startup.

Does that resolve the startup error?

Χρήσιμο;

more options

The problem is Firefox 96. Before the update to 96, Firefox worked. Now it is chancy. Why is there not a Firefox version not tied to enterprises and run by system administrators that don't exist.

I administer my system and my wife's system?

I am beginning to think that Firefox is restricting its client to enterprises.

Χρήσιμο;

more options

I have been working with both the external and internal file managers. I have three profiles in place, but restoring the application 96 functionality does not appear possible.

Χρήσιμο;

more options

Why are you referring to Firefox 96 as an enterprise version? There is not a separate enterprise/non-enterprise version of Firefox 96. Are you getting a message about your organization managing your Firefox settings? That can indicate that other software dropped a control file onto your hard drive. However, to track down what is going on, it would be helpful if you could explain what you're seeing.

Χρήσιμο;

more options

By the way, if you run Mint, see this recent post on the Mint blog: https://blog.linuxmint.com/?p=4244

Χρήσιμο;

more options

Thank you for the information, and I read the post you mentioned. I am trying to work with Mint to solve my problem.

I still say that Mozilla decision to conspire with Google is a bad sign. Mint's complicity in this is disappointing. Perhaps it is time to look for a new os also.

I want to thank you for clarifying my thinking.

Χρήσιμο;

more options

Firefox 96.0.1 is the current Release on www.mozilla.org https://www.mozilla.org/firefox/all/#product-desktop-release

The closest thing Mozilla has for Enterprise users in mind is the ESR or Extended Support Release channel which is currently at Fx 91.5.0 esr.

Χρήσιμο;

more options

rholcomb786 said

I still say that Mozilla decision to conspire with Google is a bad sign. Mint's complicity in this is disappointing. Perhaps it is time to look for a new os also.

So Mint chose to use Google as the default to help make income. Besides you do not have to use Google as the default as you can easily change it to Ecosia or DuckDuckGo or whatever you want.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/add-or-remove-search-engine-firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/change-your-default-search-settings-firefox

Mozilla actually tried to get away from using Google as the default in many locales of their Firefox builds as for a short time in was Yahoo for the locales that had Google as the default. Yahoo was completely removed as one of the default search engines since Firefox 57.0 and later Releases.

There are some (possible) reasons as mentioned in https://support.mozilla.org/en-US/forums/contributors/712925

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη James

Χρήσιμο;

Υποβολή ερώτησης

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.