Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How to block images loading but retain the IMG tag containing path in SRC attribute?

more options

I know setting 'permissions.default.image' with a value of '2' will block the downloading of images. However, this also removes the IMG tag from the page source. Is there a way to retain this, because I want access to the image path in the SRC attribute; for development testing purposes via Selenium.

Thanks.

I know setting 'permissions.default.image' with a value of '2' will block the downloading of images. However, this also removes the IMG tag from the page source. Is there a way to retain this, because I want access to the image path in the SRC attribute; for development testing purposes via Selenium. Thanks.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

When I test it interactively, a placeholder is displayed in the page and the <img> is still listed in the Page Inspector. What call are you using to retrieve it in Selenium?