Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Overwhelming Number of Crashes

  • 10 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 5 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I just installed firefox on a brand new Windows 11 PC and Firefox continually crashes. I did a clean install and still I can't go a couple of minutes without a tab crashing.

Here are a bunch of the most recent: 44ff3780-ddbd-4fa7-88a3-a606a364988b 3b24eea5-9a72-46dd-a635-273a20269eb3 056a49bf-0388-4b16-ab5e-9e023ebfb3d8 08b199d3-9631-4cfe-9b3b-44a8869c3949 02cf78b7-9c94-4905-9c0e-49e38998453f 66220c6a-3466-4fed-b394-f8d00a0cdee5 26c2bfba-1f66-4257-b4a5-76ac54a7dc65 532a5cda-40b2-4dff-aae9-2bb387e5d64f 32670407-0436-47f1-9728-ac9730a3b320

I just installed firefox on a brand new Windows 11 PC and Firefox continually crashes. I did a clean install and still I can't go a couple of minutes without a tab crashing. Here are a bunch of the most recent: 44ff3780-ddbd-4fa7-88a3-a606a364988b 3b24eea5-9a72-46dd-a635-273a20269eb3 056a49bf-0388-4b16-ab5e-9e023ebfb3d8 08b199d3-9631-4cfe-9b3b-44a8869c3949 02cf78b7-9c94-4905-9c0e-49e38998453f 66220c6a-3466-4fed-b394-f8d00a0cdee5 26c2bfba-1f66-4257-b4a5-76ac54a7dc65 532a5cda-40b2-4dff-aae9-2bb387e5d64f 32670407-0436-47f1-9728-ac9730a3b320

Όλες οι απαντήσεις (10)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


While still in Troubleshoot(Safe) Mode;


In the address box, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

Still crashing in Troubleshoot mode - including a complete crash of Firefox.

bp-fd4ccd25-da5c-4da8-9730-a764f0211221 12/21/2021, 1:10 PM View bp-22e21e39-c373-412b-b54b-828900211221 12/21/2021, 12:57 PM View bp-6bc8a404-7628-49f2-a239-a9c480211221 12/21/2021, 12:57 PM View bp-b8de513c-7f11-4049-b082-6e5330211221 12/21/2021, 12:49 PM View bp-7ecd58b6-56b0-441b-a509-cab870211221 12/21/2021, 12:45 PM View bp-8e4d6f81-9bd7-43e6-93d7-e2d0a0211221 12/21/2021, 12:45 PM View bp-2bbcb729-5c51-4075-a061-f56e40211221 12/21/2021, 12:45 PM View bp-ad464e74-a16e-4534-88a7-c2ca00211221 12/21/2021, 12:45 PM View bp-52609a3e-dd40-4ef0-9ba9-ab3260211221 12/21/2021, 12:45 PM View bp-38a3713d-a370-410d-8872-909650211221 12/21/2021, 10:16 AM View bp-eb6a5b69-f5d6-42aa-8ebd-ab1af0211221 12/21/2021, 10:16 AM View

more options

bp-fd4ccd25-da5c-4da8-9730-a764f0211221 = Uptime 156 seconds (2 minutes and 36 seconds) Signature: js::frontend::GeneralParser<T>::memberExpr

Windows Error Reporting : 1

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-22e21e39-c373-412b-b54b-828900211221 = Uptime 46 seconds Signature: webrender::picture::TileCacheInstance::update_prim_dependencies

Windows Error Reporting : 1

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1695003 NEW --- Crash in [@ webrender::picture::TileCacheInstance::update_prim_dependencies] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-6bc8a404-7628-49f2-a239-a9c480211221 = Uptime 239 seconds (3 minutes and 59 seconds) Signature: core::option::expect_failed | webrender::clip::ClipChainBuilder::add_new_clips_to_chain

Windows Error Reporting : 1

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1672469 NEW --- Crash in [@ core::option::expect_failed | trunc | webrender::clip::ClipChainBuilder::add_new_clips_to_chain] ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-b8de513c-7f11-4049-b082-6e5330211221 = Uptime 253 seconds (4 minutes and 13 seconds) Signature: core::option::expect_failed | webrender::scene_building::SceneBuilder::build_item

Windows Error Reporting : 1

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1711129 NEW --- Crash in webrender::scene_building::SceneBuilder::build_item "missing key" ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-7ecd58b6-56b0-441b-a509-cab870211221 = Uptime 137 seconds (2 minutes and 17 seconds) Signature: core::option::expect_failed | webrender::batch::BatchBuilder::add_prim_to_batch

Windows Error Reporting : 1

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1683070NEW --- Crash in [@ core::option::expect_failed | webrender::batch::BatchBuilder::add_prim_to_batch] (BUG: was dropped from cache or not updated!) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-8e4d6f81-9bd7-43e6-93d7-e2d0a0211221 = Uptime 75 seconds (1 minute and 15 seconds) Signature: _tailMerge_d3dcompiler_47.dll | js::jit::MaybeEnterJit

Windows Error Reporting : 1

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

more options

Your crashes are all over the place. Sometimes this means there is a problem with the RAM.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-slow-how-make-it-faster

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-many-cpu-resources-how-fix

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-hangs-or-not-responding

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-takes-long-time-start-up

https://support.mozilla.org/en-US/kb/quick-fixes-if-your-firefox-slows-down

https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-or-cpu-resources


MemTest Could you please run a tool from http://memtest.org/ in order to check the integrity of your RAM?

You will need a thumb or disk drive to install it on.


Do you let Windows handle the page file or did you set a fixed size ? Control Panel -> System -> Advanced -> Performance -> Settings

If you use a fixed size for the page file then try the former and let Windows handle the page file. How to determine the appropriate page file size for 64-bit versions of Windows {web link}

more options

Ran memory test with no errors. Windows is already handling the page file.

more options

I called for more help.


Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


Type about:profiles<enter> in the address box.

more options

Have to retract my answer - I thought it was working after changing the power backup but still crashing. I will try the profile solution posted now.

I had already done a "refresh firefox" which from my understanding does the same thing - creates a new profile and imports passwords, bookmarks, etc.

Crashes are fewer now. This is the latest one:

bp-44d7d64d-bf27-4852-ae80-7042a0211222 12/22/2021, 8:12 AM

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη mhinck1

more options

So after a slowdown of crashes it all of a sudden spiked again. Not sure where my last post went but I had already reset to a fresh profile.

Just got 5 in a row while on gmail:

bp-6b080473-9b1b-41c8-ab45-b3efa0211222 12/22/2021, 9:04 AM View bp-c334be02-5d6b-46e7-973d-40c6a0211222 12/22/2021, 9:04 AM View bp-edd4ca6d-4d4b-454a-83cf-8f2350211222 12/22/2021, 9:04 AM View bp-428849aa-4a4a-446d-a67c-a495e0211222 12/22/2021, 9:04 AM View bp-d9347f98-e4b2-4937-a31a-08a750211222 12/22/2021, 9:04 AM View

more options

mhinck1 said

Not sure where my last post went

Sorry, current forum security sometimes delays the posting of messages.

more options

bp-44d7d64d-bf27-4852-ae80-7042a0211222 bp-c334be02-5d6b-46e7-973d-40c6a0211222 = Uptime 5 seconds bp-edd4ca6d-4d4b-454a-83cf-8f2350211222

Signature: core::option::expect_failed | webrender::scene_building::SceneBuilder::build_item

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1711129 NEW --- Crash in webrender::scene_building::SceneBuilder::build_item "missing key" ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-6b080473-9b1b-41c8-ab45-b3efa0211222 = Uptime 6 seconds Signature: webrender_api::display_list::BuiltDisplayListIter::next_raw

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1660188 NEW --- gfx.webrender.dl.dump-content: Crash in [@ webrender_api::display_list::BuiltDisplayListIter::next_raw] +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-428849aa-4a4a-446d-a67c-a495e0211222 Signature: core::option::expect_failed | webrender::clip::ClipChainBuilder::add_new_clips_to_chain

Uptime 25 seconds

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

This is for Sumo's Related Bugs 1672469 NEW --- Crash in [@ core::option::expect_failed | trunc | webrender::clip::ClipChainBuilder::add_new_clips_to_chain]