Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Opening bookmarks

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 36 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από modelman2

more options

When I click the bookmark icon, how do I get it to show all the bookmarks down the left hand side of screen? When I click it, I then have to click on 'bookmark toolbar' to get them to display on left. Is there a one click way to make this happen?

Thanks for looking, and advice for beginner apreciated.

When I click the bookmark icon, how do I get it to show all the bookmarks down the left hand side of screen? When I click it, I then have to click on 'bookmark toolbar' to get them to display on left. Is there a one click way to make this happen? Thanks for looking, and advice for beginner apreciated.

Επιλεγμένη λύση

Hi, there is a separate "sidebars" button to open the sidebar, or you can use Ctrl+B (unless the page you are on intercepts that for, say, bolding text).

More info: Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, there is a separate "sidebars" button to open the sidebar, or you can use Ctrl+B (unless the page you are on intercepts that for, say, bolding text).

More info: Use the Firefox Sidebar to access bookmarks, history and synced tabs

more options

Thanks for that, easy when you know how.