Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Opening Links in New Tabs!

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
more options

I can no longer Command Click to open links in new tabs. I had an extension for it before but it's now part of the browser so no need for it, but no matter what it will not open the link in a new tab even though it flashes for a split second behind the tab I'm currently viewing. It's been doing this for months now.

I can no longer Command Click to open links in new tabs. I had an extension for it before but it's now part of the browser so no need for it, but no matter what it will not open the link in a new tab even though it flashes for a split second behind the tab I'm currently viewing. It's been doing this for months now.