Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Netflix Error Code F7121-3078

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 47 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Kiki

more options

Error code on Netflix preventing me from watching videos despite having latest update to Firefox, 94.0.2 (64 bit) and latest update to Widevine, version 4.10.2209.1 which says it was last updated on December 3, 2021. Netflix error code is F7121-3078 and says 'looks like your browser is no longer supported. Please install the latest version or try another browser'. Please help.

Error code on Netflix preventing me from watching videos despite having latest update to Firefox, 94.0.2 (64 bit) and latest update to Widevine, version 4.10.2209.1 which says it was last updated on December 3, 2021. Netflix error code is F7121-3078 and says 'looks like your browser is no longer supported. Please install the latest version or try another browser'. Please help.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Make sure you have the latest Widevine version (4.10.2391.0).

You can toggle DRM off/on to see if that makes Firefox (re)load DRM components.

You can possibly check the XHR requests in the Browser Console if this doesn't work.

more options

Hi kyleingy,

Can you try the steps from the following thread and let us know if it helps? https://mzl.la/3IAHsAY

more options

Hi,

I have updated Widevine to the newest version and Netflix player is now working. However, when I go to full screen mode the screen will intermittently flash all black for a quick instant at a time. This will happen regularly about every 15 seconds. This has never happened before and full screen mode works with other services such as youtube without the intermittent black outs. Has anyone ever had this happen before?? What should I do?

Thank you, Kyle

more options

That's strange, for sure..

Try Firefox Troubleshoot Mode to see if the problem goes away. Firefox Troubleshoot Mode (previously known as Firefox Safe Mode) is a special diagnostic mode that temporarily turns off hardware acceleration, disables add-ons (extensions and themes) and resets some settings. See the Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode article for details.

If Firefox is open, you can restart in Firefox Troubleshoot Mode from the Help menu:

  • Click the menu button Fx57Menu, click Help, select Troubleshoot Mode and click Restart in the "Restart Firefox in Troubleshoot Mode?" dialog that opens.

If Firefox is not running, you can start Firefox in Troubleshoot Mode as follows:

  • On Windows: Hold the Shift key when you open the Firefox desktop or Start menu shortcut.
  • On Mac: Hold the option key while starting Firefox.
  • On Linux: Quit Firefox, go to your Terminal and run firefox -safe-mode
    (you may need to specify the Firefox installation path e.g. /usr/lib/firefox)

When the Firefox Troubleshoot Mode window appears, select "Open".

Fx88TroubleshootMode

If the issue is not present in Firefox Troubleshoot Mode, your problem is probably caused by an extension, theme or hardware acceleration. Please follow the steps in the Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems article to find the cause.

To exit Firefox Troubleshoot Mode, just close Firefox and wait a few seconds before opening Firefox for normal use again. (If you can't exit Firefox Troubleshoot Mode, please see Firefox is stuck in Troubleshoot Mode).

When you figure out what's causing your issues, please let us know. It might help others with the same problem.