Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

lockwise. Hidden and not updatable passwords

  • Καμία απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

I am experiencing a problem with lockwise since months. In just few words I cannot see which password are stored and therefore I cannot even edit them (see the pict). The funny part is that the login/passwords data are there because I can use them after landing on any page where I have an account. That's to say that the only way I have to edit a password that I changed on a different browser is to visit the page and then change it. Another few examples? 1) If I enter in the search box any of the sites that should be (and indeed are) there, it cannot retrieve anything. 2) If I click insert new credential it does nothing (no box where to insert the new data)

Note! Browser update 94.0.2 (Mac) Logged in my FF account and Sync activated.

I am experiencing a problem with lockwise since months. In just few words I cannot see which password are stored and therefore I cannot even edit them (see the pict). The funny part is that the login/passwords data are there because I can use them after landing on any page where I have an account. That's to say that the only way I have to edit a password that I changed on a different browser is to visit the page and then change it. Another few examples? 1) If I enter in the search box any of the sites that should be (and indeed are) there, it cannot retrieve anything. 2) If I click insert new credential it does nothing (no box where to insert the new data) Note! Browser update 94.0.2 (Mac) Logged in my FF account and Sync activated.
Συνημμένα στιγμιότυπα