Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Any reCAPTCHA crashes firefox tab

 • 15 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 52 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I have tried everything and cannot manage to load any webpage that prompts a reCAPTCHA. The tab immediately crashes.

1- I've tried several webpages. They all work well until a reCAPTCHA pops up, the tab crashes and creates a dump file 2- I tried uninstalling Firefox, including erasing profiles and all Mozilla folders then reinstalling, and selecting refresh. It sill happens. No addons or extensions, and HW acceleration on and off 3- The problems goes away if I run Firefox on Troubleshooting Mode

Version is 94.0.2 (64 bit) running on Windows 10 21H1 on an i7 1165G7

Am I missing something? Is there a way to do a cleaner install?

Thanks for the help!

I have tried everything and cannot manage to load any webpage that prompts a reCAPTCHA. The tab immediately crashes. 1- I've tried several webpages. They all work well until a reCAPTCHA pops up, the tab crashes and creates a dump file 2- I tried uninstalling Firefox, including erasing profiles and all Mozilla folders then reinstalling, and selecting refresh. It sill happens. No addons or extensions, and HW acceleration on and off 3- The problems goes away if I run Firefox on Troubleshooting Mode Version is 94.0.2 (64 bit) running on Windows 10 21H1 on an i7 1165G7 Am I missing something? Is there a way to do a cleaner install? Thanks for the help!

Επιλεγμένη λύση

Ok, I think I found the problem. Clearly it was in some way related to graphics. I downloaded the latest version of the Intel Drivers and the Intel Graphics Command Center, but that didn't fix it. So I reset all settings in the Command Center to default, but still no luck. Eventually I started playing around with the settings, and found a graphics option in the Global Settings tab called "Adaptive Tessellation". I deactivated that and it stopped crashing. Thanks for the help and apologies for the back and forth. I can go back to my Firefox life now.

I guess I'm not surprised that it was cause by Intel software...

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (15)

more options

Make sure you are not blocking content.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop also see https://blog.mozilla.org/security/2021/03/23/introducing-smartblock/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/smartblock-enhanced-tracking-protection


Diagnose Firefox issues using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

more options

The problem 100% goes away on Troubleshooting Mode, but here's my problem: I'm off a fresh install of Firefox which means no themes, no addons, and HW acceleration disabled already. So, something is changing in Troubleshooting Mode that isn't any of those three and I don't know what it is, but whatever it is, it's causing the issue. The webpages where I'm getting this issue with reCAPTCHA crashing the tab systematically are not amateur pages: discord, google, etc.

more options

Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


Type about:profiles<enter> in the address bar.

more options

I created a new profile, reloaded Firefox with that new profile, I go to discord.com, try to login, and immediately when I click on "I'm a human" it crashes the tab. Randomly it'll crash the entire tab or just the captcha area. Here's is a photo of the error. Keep in mind, this happens with any webpage that has any kind of captcha or security. E.g.: Yahoo or Outlook login

If I try the exact same process in Troubleshooting Mode it works fine.

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

bp-b7d236ee-c824-4513-882b-45ec80211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-19198303-2867-456b-937b-f9f940211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-5a962bdc-36b8-4817-82e1-4825f0211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-c1032d22-457b-4310-bf32-023050211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-bc8d08dc-467d-4bb6-a43c-3f35c0211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-9310599d-ce8e-4229-ae07-c9dc60211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-13fdb383-558f-4f49-988c-9a6570211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-0a219c4c-cd4a-4241-a574-c22330211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-527171ba-b643-4de8-acc5-957780211201 11/30/2021, 11:18 PM

bp-8b8afe40-630b-4676-821c-50c770211201 11/30/2021, 11:18 PM

Thank you so much for your time and help. I really do NOT want to use another browser but at this point I just don't know what to do.

more options

bp-b7d236ee-c824-4513-882b-45ec80211201 = Uptime 106 seconds (1 minute and 46 seconds) bp-19198303-2867-456b-937b-f9f940211201 = Uptime 8 seconds bp-5a962bdc-36b8-4817-82e1-4825f0211201 = Uptime 260 seconds (4 minutes and 20 seconds) bp-9310599d-ce8e-4229-ae07-c9dc60211201 = Uptime 325 seconds (5 minutes and 25 seconds)

Signature: mozilla::ClientWebGLContext::GetSurfaceSnapshot

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

This is for Sumo's Related Bugs 1681861 RESOLVED WORKSFORME null deref crash in [@ mozilla::ClientWebGLContext::GetSurfaceSnapshot] +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-c1032d22-457b-4310-bf32-023050211201 = Uptime 327 seconds (5 minutes and 27 seconds) bp-bc8d08dc-467d-4bb6-a43c-3f35c0211201 = Uptime 179 seconds (2 minutes and 59 seconds)

Signature: igd10iumd64.dll | rx::ResourceManager11::allocate<T>

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

igd10iumd64.dll = Intel HD Graphics Drivers for Windows 8(R) = Intel Corporation

more options

I don't know if that was meant for me but I'm not sure I understand your reply. It would seem that it might be something related to the Intel Display Drivers? I'll try installing an older version maybe?

more options

Bug 1681861 Opened 1 year ago Closed 1 month ago status-firefox94: affected → wontfix status-firefox95: --- → fixed ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Perform a System File Check to fix corrupted system files

Win 7, 8, 10, Vista: https://support.microsoft.com/en-us/kb/929833 Win XP: https://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/system_file_checker.mspx?mfr=true

Wiki - Windows 10 System File Check http://answers.microsoft.com/en-us/windows/wiki/windows_10-update/system-file-check-sfc-scan-and-repair-system-files/bc609315-da1f-4775-812c-695b60477a93

more options

Clear. I'll try that and report back.

more options

Ran sfc /scannow, then DISM, then sfc again. Still same error. Uploaded a new crash report JIC bp-20a6a016-3c98-45ad-a389-b510f0211201

more options

Also, every crash seems to generate 3 crash reports, and 1 of them always fails to submit. Let me see if I can get three of them submitted.

These are the first 2 reports: bp-9ec7459d-b004-4802-8a36-eb8450211201 bp-85336db1-aed4-4e24-af77-e819d0211201

This is the content of the third one that fails to submit: MDMP“§a ? ?0§a ? ? ?Œ??

   cJ ?  ø-  ? Lwò?ó?     ?    T? ÷? ˜G [/§a    ó
 ó
 ó
 ?  ?  ? 
   ?  à?            ?  ? ?                ?  ? ?    Äÿÿÿ1 9 0 4 1 . 1 . a m d 6 4 f r e . v b _ r e l e a s e . 1 9 1 2 0 6 - 1 4 0 6                                                                                                                                                                                                                              d b g c o r e . a m d 6 4 , 1 0 . 0 . 1 9 0 4 1 . 7 8 9             ?? ¿? ç            ? @?  ?         @? @  €?  ? €?  ?                                                                                                                                                                                                                                 d³âÚ
more options

Επιλεγμένη λύση

Ok, I think I found the problem. Clearly it was in some way related to graphics. I downloaded the latest version of the Intel Drivers and the Intel Graphics Command Center, but that didn't fix it. So I reset all settings in the Command Center to default, but still no luck. Eventually I started playing around with the settings, and found a graphics option in the Global Settings tab called "Adaptive Tessellation". I deactivated that and it stopped crashing. Thanks for the help and apologies for the back and forth. I can go back to my Firefox life now.

I guess I'm not surprised that it was cause by Intel software...

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

more options

AMGLOK said

Also, every crash seems to generate 3 crash reports, and 1 of them always fails to submit.

When a crash report fails to submit, it means the servers decided they don’t need that report.

About:Throttling “You're seeing this page because the crash report you selected was held back from submission. For statistical purposes, we don't need every crash report and sometimes we decline the submission of a crash report as a form of throttling." ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Bug 1662317 About Throttling Steps to reproduce:

My Firefox crashed but did not submit the crash report.

Actual results:

I tried to manually send the report, and the system gave me the message: About Throttling

Expected results:

If Mozilla does not need the report, I, the user, still want to know what happened. How else can I fix or understand what went wrong?