Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Suddnly Font Changed in Firefox (Facebook.com) & Font Readability issue on facebook

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 16 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Recently i seen Facebook font is not readable and I'm having issue reading it.

i refreshed Firefox - not solved i uninstall Firefox and reinstall - not solved i created new profile in Firefox - not solved i created new user in windows 10 - not solved

Troubleshoot mode on - solved

if i disable option "Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above" - solved. But i don't want to use this solution as other websites are getting affected. Kindly someone can help me?

Attached Proof of webpage.

Recently i seen Facebook font is not ''readable'' and I'm having issue reading it. i refreshed Firefox - '''not solved''' i uninstall Firefox and reinstall - '''not solved''' i created new profile in Firefox - '''not solved''' i created new user in windows 10 - '''not solved''' Troubleshoot mode on - '''solved''' if i disable option "Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above" - '''solved.''' ''But i don't want to use this solution as other websites are getting affected.'' '''Kindly someone can help me?''' Attached Proof of webpage.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Looks like an issue with one of the fonts, so you can check what font is requested and what font is used.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.