Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

FVD speed dial disabled. Does anyone know how to find where they are stored and recover them?

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

I understand this forum is by volunteers, and that Mozilla doesn't care a whit about the hassle they saddled us with. And that many many people have asked the same question, does anyone know a work around?

Does anyone know whether the speed dial information is stored on our computers?

If it is somewhere on our computers, does anyone know how to somehow copy it in any way? Like with specific instructions. The answer might be something like, it is in the such and so folder, and you could open it by step #1 , then step 2, then step 3.

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.