Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Biggest bug in all version Firefox browsers

  • 7 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 50 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από nnina084

more options

A very serious bug in all Firefox browsers (it's been around for several years!). If you open multiple tabs (many tabs) in your browser, virtually all settings will not work, e.g. you won't open Options, Menus, various tasks, extensions, won't save your bookmarks, and many other problems. Although the browser opens a page and the Tab works! But everything else is NOT WORKING, even in Safe Mode or Troubleshooting Mode! I've reported this many times: No developer help! Windows 7 x64 Firefof Latest x64 version 20 GB RAM 4xCore CPU

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

Hi, where can we read your bug reports? What's the bug number?

Χρήσιμο;

more options

I have no idea now because it was a long time ago. My question is still: why more open pages cause whole problems with settings and extensions. Everything is failing! For the sake of comparing more TABs, I have no problem in every other browser. After all, Firefox puts inactive tabs to sleep, but more TAB blocks everything in Firefox, virtually everything!

What is the Limit of Open TABs in Firefox, and why this bug causes blocking of (EVERYTHING!) Any update DOES NOT SOLVE the problem, it affects all PCs!

MANY ERROS (NOT-STOP) REPAT:

Uncaught (in promise) Exception { name: "NS_ERROR_MALFORMED_URI", message: "Component returned failure code: 0x804b000a (NS_ERROR_MALFORMED_URI) [nsIIOService.newURI]", result: 2152398858, filename: "chrome://browser/content/tabbrowser.js", lineNumber: 2204, columnNumber: 0, data: null, stack: "getter@chrome://browser/content/tabbrowser.js:2204:63\nswitchIfURIInWindow@chrome://browser/content/browser.js:8604:1\nswitchToTabHavingURI@chrome://browser/content/browser.js:8648:26\nopenPreferences@chrome://browser/content/utilityOverlay.js:1045:20\nonCommand@resource:///modules/CustomizableWidgets.jsm:572:9\ndoWidgetCommand@resource:///modules/CustomizableUI.jsm:2026:27\nhandleWidgetCommand@resource:///modules/CustomizableUI.jsm:2071:12\n", location: XPCWrappedNative_NoHelper } ​ columnNumber: 0 ​ data: null ​ filename: "chrome://browser/content/tabbrowser.js" ​ lineNumber: 2204 ​ location: XPCWrappedNative_NoHelper { QueryInterface: QueryInterface(), filename: Getter, name: Getter, … } ​ message: "Component returned failure code: 0x804b000a (NS_ERROR_MALFORMED_URI) [nsIIOService.newURI]" ​ name: "NS_ERROR_MALFORMED_URI" ​ result: 2152398858 ​ stack: "getter@chrome://browser/content/tabbrowser.js:2204:63\nswitchIfURIInWindow@chrome://browser/content/browser.js:8604:1\nswitchToTabHavingURI@chrome://browser/content/browser.js:8648:26\nopenPreferences@chrome://browser/content/utilityOverlay.js:1045:20\nonCommand@resource:///modules/CustomizableWidgets.jsm:572:9\ndoWidgetCommand@resource:///modules/CustomizableUI.jsm:2026:27\nhandleWidgetCommand@resource:///modules/CustomizableUI.jsm:2071:12\n" ​ <prototype>: ExceptionPrototype { toString: toString(), name: Getter, message: Getter, … } tabbrowser.js:2204

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη nnina084

Χρήσιμο;

more options

Χρήσιμο;

more options

Bug 1220794 is about Firefox on Android and is quite old (2015) and doesn't apply to current releases as you can see by the product name "Firefox for Android Graveyard".

Howe many tabs are you opening because opening a lot of tabs at one causes quite some stress for the main thread as not everything can run in the background and the responsiveness is affected depending on how long it takes to finish this ?

Χρήσιμο;

more options

But there are hundreds of such bugs. Please google it and you will get a lot of questions! Theb error occurs for 5 years or more. And then this annoying day-to-day error, I have enough of this bug !! Remove the open tabs and over and over and over again in a while, this is MEGA IRRITATING to make the browser stop working every day, every day! I have tested on many computers, and even with many of my friends, it is found on all computers. It's been so many years and I still can't use Firefox normally.

http://mxr.mozilla.org/mozilla-central/ident?i=NS_ERROR_MALFORMED_URI

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη nnina084

Χρήσιμο;

more options

10,000,000 ERRORS EVERY DAY, LOGS an endless loop of errors

What is this bug and how can you quickly fix it? And so that he never appears again? Uncaught Exception { name: "NS_ERROR_MALFORMED_URI", message: "Component returned failure code: 0x804b000a (NS_ERROR_MALFORMED_URI)

Even this error is reported hundreds of times on the stackoverflow website

NS_ERROR_MALFORMED_URI ====> BLOCK SETTING, BLOCK EXTENSION FUNCION, BLOCK EVERYTHING! BLOCK BOOKMSARKS AND MANY, MANY OTHER PROBLEM

james-ross.co.uk/mozilla/misc/nserror?0x804B000A

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη nnina084

Χρήσιμο;

more options

I still don't have an answer on how to fix the problem! When I click on e.g. Settings or Add-ons and Extensions ctrl + shift + a nothing happens = no reaction! It's the same with virtually every feature in Firefox! Eg Save all TABs as bookmarks, also doesn't work! 5 years and still without help ?!

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.