Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

fvd speed dial

  • 3 απαντήσεις
  • 5 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 38 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από knwhnr1

more options

are there bookmarks associated with fvd speed dial? your abrupt disabiling of this add-on has caused me stress, because I rely on those speed dials. why was there no warning? it would have allowed me to save the web links that I use daily.

are there bookmarks associated with fvd speed dial? your abrupt disabiling of this add-on has caused me stress, because I rely on those speed dials. why was there no warning? it would have allowed me to save the web links that I use daily.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi, I'm sorry to hear you have this problem.

The extension was blocked for the reasons mentioned on the following page and it sounds like Mozila's Add-ons team tried to avoid it: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/blocked-addon/pavel.sherbakov@gmail.com/77.5.7/. I'm not aware of a way to notify users when an extension is about to be blocked.

I don't think the extension synchronized your speed dial URLs to bookmarks, or someone would have mentioned that by now.

Some users with paid accounts (or who are willing to sign up for EverHelper @ $5/month for at least one month) are able to access the URLs in Chrome or Opera (and presumably in other supported browsers, maybe including Microsoft Edge).

Hopefully the community will come up with something simpler.

more options

Hi

In 2020, we became aware that the developer of the FVD add-on had begun intercepting search queries that were being sent to a third-party search provider, in clear violation of the Mozilla Add-ons Policies. After a repeated violation we again explicitly told them under which circumstances this type of data collection is not acceptable. At the time, the developer disabled the feature, and we continued to host FVD Speed Dial.

Recently we have become aware that the developer has re-enabled the offending functionality, which remains in violation of AMO policy. In light of these repeated offenses, we have blocked this addon. While we regret the impact that this has had on some of our users, we believe that our commitments to user safety and the importance of user trust in Firefox and its surrounding ecosystem have obligated us to take this action, and we stand by this decision.

more options

I've been a loyal Firefox user for so many years. But this abrupt removal of an extension I used for SO MANY THINGS is just it for me. I now have to try to recreate years of website links in various areas - some of them that were used on a daily basis. Not stupid stuff like social media sites but sites that actually helped me in my work. I am upset beyond words. I don't think I'll ever use Firefox again.