Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox Nightly triggering out of application memory messages

  • 6 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

On a daily basis I am getting a popup that asks me to force quit applications since the system has run out of memory. In the list of apps, Firefox Nightly is always using 100GB+ of memory. I restart Firefox and then get the same message the next day.

On a daily basis I am getting a popup that asks me to force quit applications since the system has run out of memory. In the list of apps, Firefox Nightly is always using 100GB+ of memory. I restart Firefox and then get the same message the next day.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options
more options

Thanks - also wanted to mention that I went to about:memory and generated the memory reports but I didnt see any way to link them here or any info on how to send them to Mozilla. (if they would be helpful)

more options

I called for more help.

Is the file text only? And not huge?

Open a text/word program and load the file. Left-click once. Now <Control> A to highlight everything, then <Control> C to copy it.

Next, have your web browser go to; https://pastebin.com/

Paste <Control> P the content of the file in the window. Note: On the bottom, fill out the boxes as best you can.

Now press Create A New Paste. The page will reload. Copy the new web address, and post it here.

more options

the about:memory tool creates a memory-report.json.gz. When I unzip it, the file is 4.6Mb which is beyond the max pastebin size of 512Kb

more options

After some observation, yes if I use Firefox in Troubleshooting mode it does not consume all my memory. But unfortunately Firefox is not very useful to me in this mode since I cannot use tools such as Jira or Figma.

more options

https://support.mozilla.org/en-US/kb/diagnose-firefox-issues-using-troubleshoot-mode

Safe Mode is a troubleshooting mode that temporarily turns off hardware acceleration, resets some settings, and disables add-ons (extensions and themes), any userChrome.css/userContent.css files, and some other advanced features to help you assess whether these are causing the problem. If the problem goes away, that tells us one thing. If it does not, that tells us something else.


Use these links to create a new profile. Use this new profile as is. Is the problem still there?

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-run-firefox-when-profile-missing-inaccessible

http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Firefox#Navigating_to_the_profile_folder

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-and-remove-firefox-profiles

https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles


Type about:profiles<enter> in the address bar.