Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Repeated crashes

  • 14 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Angela

more options

For no reason I can identify, Firefox has started repeatedly crashing ever since I upgraded to Monterey on my fairly new Mac. It happens two or three times a day. I always send the report. This morning when I started up, I noticed the Firefox browser had been updated to 94.0.1, and I hoped it would have fixed itself, but an hour later it crashed again.

For no reason I can identify, Firefox has started repeatedly crashing ever since I upgraded to Monterey on my fairly new Mac. It happens two or three times a day. I always send the report. This morning when I started up, I noticed the Firefox browser had been updated to 94.0.1, and I hoped it would have fixed itself, but an hour later it crashed again.

Όλες οι απαντήσεις (14)

more options

Hi Angela,

Try opening firefox in Safe mode,

  • Find the Firefox icon or click Start and type Firefox.
  • Hold down the Shift key on the keyboard and then click the Firefox icon.
  • In the Firefox Safe Mode window, click the Start in Safe Mode option.
more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

THANK YOU MR. MCD Submitted Crash Reports Report ID Date Submitted bp-e6ebf4da-70ae-4bf4-bb73-806db0211114 11/14/21, 9:07 am View bp-20d0d315-2e44-4147-90f7-d21f30211109 11/9/21, 8:55 am View bp-41a3edb2-0a9b-45c1-8991-7becf0211116 11/16/21, 12:58 pm View bp-830db2e4-24e8-4d05-9366-a01850211116 11/16/21, 12:58 pm View bp-ace7252d-a7de-4193-9215-8873e0211116 11/16/21, 12:58 pm View bp-46e68bb4-193c-4021-8a16-57f7b0211116 11/16/21, 12:58 pm View bp-1439947b-c651-4c7c-aa2d-f23630211116 11/16/21, 12:58 pm View bp-2a8c78f7-455d-46be-8489-f7ee70211116 11/16/21, 12:58 pm View

more options

bp-e6ebf4da-70ae-4bf4-bb73-806db0211114 Signature: dataSegmentsContain

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / KERN_PROTECTION_FAILURE +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-20d0d315-2e44-4147-90f7-d21f30211109 bp-41a3edb2-0a9b-45c1-8991-7becf0211116 bp-830db2e4-24e8-4d05-9366-a01850211116 bp-ace7252d-a7de-4193-9215-8873e0211116

Signature: PLDHashTable::Search | mozilla::a11y::AccAttributes::GetAttribute

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / KERN_INVALID_ADDRESS

This is for Sumo's Related Bugs 1717501 NEW --- Crash in [@ PLDHashTable::Search | mozilla::a11y::AccAttributes::GetAttribute]

more options

I called for more help.

more options

Thank you. I am waiting patiently and trying to use Safari and Chrome in the meantime, but they are not my go-to browsers.

more options

This is a problem with accessibility (a11y). Are you running any accessibility service on your computer ?

Another thread:

more options

No I am not running an accessibility service on my computer (don't laugh, but I don't even know what that is. I certainly haven't added one). But I do use Safari and Chrome, and they've never crashed. Would have to have to give up Firefox. Thank you for your help.

more options
more options

Accessibility Activated true Prevent Accessibility 0

more options

That means that accessibility is detected and activated in Firefox, so you must have some accessibility related applications running on your Mac.

more options

How do I find out what that is? The only change I've made in any of the settings is to increase the size of the typeface. Would that cause constant crashes?

more options
more options

Yes I did. There is no little blue icon like that showing on my tab bar. Or anywhere else for that matter. I don't have Firefox accessibility services. Now what?