Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Clear my Cache

  • 3 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 48 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Unable to clear the Cached Web Content. In settings and security, I "Clear Data." I have the browser set to clear upon exit. I have gone into my control panel (windows 10) and also set my security to clear all upon exit from browser. I have rebooted my computer after clearing and resetting my preferences. I have used my Bitdefender to clean everything I could think of.

Please tell me how to clear out. I have never had this problem before.

Unable to clear the Cached Web Content. In settings and security, I "Clear Data." I have the browser set to clear upon exit. I have gone into my control panel (windows 10) and also set my security to clear all upon exit from browser. I have rebooted my computer after clearing and resetting my preferences. I have used my Bitdefender to clean everything I could think of. Please tell me how to clear out. I have never had this problem before.

Επιλεγμένη λύση

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

We do not recommend using other programs to clean Firefox because they could corrupt the files. Also, the browser can clean itself.


You may be in Private Browsing mode or told Firefox not to remember.

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.


Macs: Make sure you install Firefox properly and that you do not run Firefox from within the DMG (Disk Images) file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

more options

Fred,

Thank you for the advise. I continued to have the problem and had to continue looking. What I did to solve the problem follows. I cleared the cashe again with a utility app and then checked the details. There were several files that would not clear. They were all within a deep subfolder having to do with MS Outlook. I closed my outlook, then recleared my cashe using the settings option in privacy and security in the firefox browser (as I normally do). Everything was cleared. I have no idea why about 16mb were being used/stored due to msword.

Thank you again for the assist.

more options

Επιλεγμένη λύση

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.