Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Reddit performance issues and bugs

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2 προβολές
more options

Hi Firefox support team,

I love your product and will continue to use it. There is only one thing that could be much better, which are major performance issues on specific cookie-laden websites such as Reddit. I'm not sure to what degree extensions influence this, but browsing Reddit on Firefox is really clunky. Loading times are unusually long, there's this weird lag when click&dragging text to hightlight. Specific bug: when I write a comment, click&drag newly written text, use CTRL+C and spam CTRL+V, not text is pasted, backspace stops working and no text can be written again. Currently the performance issues are the only reason why I even consider Chrome or Edge.

If you want more info on the specific setup like what extensions are on please contact me.