Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Problem with Firefox Relay

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
more options

I'm pretty sure this is a Firefox Relay extension problem. I used the relay extension for my Weebly website. Now, when I go to sign in, it no longer recognizes my user name and says there has been an error - that my user name is incorrect. The situation has not changed when I turn off Relay Extension and restart Firefox. I used the relay address to sign in just for the heck of it, and that doesn't work either. I can log into my Weebly site with Safari though - which means that something went wrong with Firefox and not Weebly. I had also used Relay on my Craigslist account and my accounts were automatically shut down. At the time, I did not think it was due to the Relay, but now I wonder. I had to open a new account with a new email address in order to use Craigslist again. (I have an ongoing ad). Anyway, I think there might be something wrong with Relay.

I'm pretty sure this is a Firefox Relay extension problem. I used the relay extension for my Weebly website. Now, when I go to sign in, it no longer recognizes my user name and says there has been an error - that my user name is incorrect. The situation has not changed when I turn off Relay Extension and restart Firefox. I used the relay address to sign in just for the heck of it, and that doesn't work either. I can log into my Weebly site with Safari though - which means that something went wrong with Firefox and not Weebly. I had also used Relay on my Craigslist account and my accounts were automatically shut down. At the time, I did not think it was due to the Relay, but now I wonder. I had to open a new account with a new email address in order to use Craigslist again. (I have an ongoing ad). Anyway, I think there might be something wrong with Relay.