Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

REcently Firefox continues to reset my preference about how to handle PDF files from "open with Acrobat" to Save File.

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
more options

Starting a few months ago, when I click on a link in a web page that would cause a PDF to be displayed, I get the dialog box asking me where I want to save the file. When I go into settings and change the way Firefox deals with PDF files, having it use Adobe Acrobat DC instead, the problem will be temporarily solved, but it returns shortly. (The particular setting which I have to continually reset is under the Settings/Applications and involves "content type" "Portable Document Format (PDF)(application/pdf)"

How can I make it so that I don't have to continually instruct Firefox to open rather than save PDF files?

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.