Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Tabs Lost and History Truncated!!

more options

Dear Firefox,

I have relied on your browser for years for business related research and might now be sorry that I ever did.

More specifically, my 300+ tabs are gone and when I tried accessing recently closed windows (in case of user error), they are not there either. To make things even worse, although it would be extremely arduous and time consuming/costly, when I went to check all history, my history now stops in August!!! I cannot even find my one tab extension to check from what point I might need to go back.

Is there anything you can please do to help or is all a lost cause with many hours of work gone and no real way to get them back?

Thank you.

Dear Firefox, I have relied on your browser for years for business related research and might now be sorry that I ever did. More specifically, my 300+ tabs are gone and when I tried accessing recently closed windows (in case of user error), they are not there either. To make things even worse, although it would be extremely arduous and time consuming/costly, when I went to check all history, my history now stops in August!!! I cannot even find my one tab extension to check from what point I might need to go back. Is there anything you can please do to help or is all a lost cause with many hours of work gone and no real way to get them back? Thank you.

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Sorry to hear about this problem.

Your system didn't do a "System Restore" all the way back to August, did it?? Assuming not:

If you haven't already, could you close out of Firefox and do a normal Windows 7 shutdown and restart to complete any pending updates and release any file locks.

If Firefox again starts up without your data, could you check whether your stuff is available in a different profile, as follows:

Profile Manager Page

Inside Firefox, type or paste about:profiles in the address bar and press Enter/Return to load it.

This page should list at least one profile and could list many. (Each profile has two folders and one or more buttons. Do not use any Remove buttons!)

The profile that Firefox is currently using will have this:

This is the profile in use and it cannot be deleted.

Do you have any other profile(s) listed on this page? If so, you can check whether it is the one you were using recently by clicking its Launch profile in new browser button.

If it isn't what you want, simply close that new window.

If it IS what you want, back on the about:profiles page, click the Set as default profile button for that profile so Firefox uses it automatically at the next startup.

Any progress so far?

more options

jscher2000 said

Any progress so far?

I tried this, having lost all of my tabs from the last week, roughly, and unfortunately it doesn't seem to have worked. Any suggestions?

more options

Hi meg_morgan68, since you have an active new question, I'll add my thoughts over there:

https://support.mozilla.org/questions/1367035